Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Achtentwintigste zondag door het jaar A

Zin in een feest?

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Het huwelijksfeest in de Bijbel

Jezus probeert zijn leerlingen en de mensen die Hij ontmoet onderricht te geven over het Koninkrijk van de Hemel. Niet zelden gebruikt Hij daarbij het beeld van een feest of een maaltijd. Zijn parabel is vandaag in het bijzonder gericht tot de elite: de hogepriesters en oudsten van het volk. Zij zouden zich kunnen herkennen in de mensen die geen tijd hebben voor het feest van de koning. Hier staat dat symbool voor het feest van het Koninkrijk van God. 
koning feest rembrandt Maar laat niemand denken dat je zomaar het Koninkrijk van de Hemel binnenkomt. Ook als je tot de eenvoudige mensen van de straat behoort, die wel tijd hebben, dan moet je je wel klaar maken voor een echt feest. Iemand die mee wil doen met Gods nieuwe wereld bereidt zich daarop voor door werken van bekering en barmhartigheid. Wie dat niet doet wordt de deur gewezen.
In deze parabel komt de vraag aan de orde waarom Jezus en zijn boodschap zoveel onverschilligheid ontmoet. Waarom gaan de mensen niet in op die fantastische uitnodiging om deel uit te maken van het Rijk Gods?

Het Rijk van de Hemel
Matteüs schrijft op de eerste plaats voor mensen met een Joodse achtergrond. Hij is daarom voorzichtig met het gebruik van de naam van God. Spreken andere evangelisten van het Koninkrijk van God, dan spreekt Matteüs van het Koninkrijk van de Hemel. Ze bedoelen hetzelfde: Een Nieuwe Wereld waarin alleen God nog koning zal zijn, en de macht van de dood – de macht van terreur, geweld en oorlog – zullen verdwijnen. De redding die God brengt zal voor iedereen zijn.
Een visioen van vrede.

Huwelijkssymboliek in de bijbel
Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament is het heel gebruikelijk om het huwelijk te gebruiken als metafoor om de relatie tussen God en het volk van God of de gelovigen te beschrijven. Zoals man en vrouw van elkaar houden, zo houdt God van zijn volk. Maar zo kan er ook ontrouw zijn in de relatie of liefde die bekoeld is.
Jezus gebruikt het huwelijksfeest vaak wanneer Hij spreekt over het Koninkrijk van de Hemel. Ook is het niet toevallig dat het eerste teken, dat we bij de evangelist Johannes vinden, het teken is van de verandering van water in wijn op het bruiloftsfeest in Kana.

Artikelen in dit thema Achtentwintigste zondag door het jaar A