Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Derde zondag door het jaar A

Gezocht: vissers van mensen!

zondag 22 januari 2023

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Vissers uit Galilea

Naar Galilea
Het eerste deel van het Matteüs Evangelie (Hoofdstukken 1-3), vertelt het verhaal over de afkomst van Jezus en loopt tot en met zijn doop door Johannes en de beproeving door de duivel. Vanaf Matteüs 412 is er een volgend gedeelte waarin Jezus' publieke optreden begint.
De uitlevering van Johannes de Doper is voor Jezus een aanzet om terug te gaan naar Galilea en in dat gebied op te treden. De aankondiging in Jesaja 8,23b-9,1, maakte al duidelijk dat het optreden van Jezus moest beginnen in Galilea. Galilea stond bekend als Galilea van de heidenen. Galilea werd vaak bewoond door mensen die niet bij Israël hoorden. Het gebied had deel gehad aan duistere praktijken van bezetters en veroveraars. Maar daar is een einde aan gekomen, nu Jezus daar gekomen is.
Jezus loopt langs het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias of het meer van Gennesaret genoemd.

Vissers
jesus fisherman stained glassOm zijn boodschap duidelijk te maken, koos Jezus ‘randfiguren’ uit als zijn volgelingen. Daarin past dat Hij juist gewone vissers uitkoos, ongeletterde, doodgewone mensen waarover de geleerden zich verbaasden (Handelingen 4,13). Want immers ‘wie gering is geeft Hij aanzien’, zoals Maria in haar Magnificat zingt. Wat nietig was, wordt door God juist uitverkoren.

Jezus trekt rond en spreekt over het Koninkrijk van de Hemel. De vissers horen dat en voelen zich sterk aangetrokken. Jezus roept hen, en belooft: “Jullie zullen vissers van mensen worden.” Ze laten alles achter, zelfs hun vader Zebedeüs. Zijn liefde is onweerstaanbaar.

Artikelen in dit thema Derde zondag door het jaar A