Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Derde zondag door het jaar A

Gezocht: vissers van mensen!

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 4,12-23

De Evangelielezing van vandaag is Matteüs 4,12-23. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Jezus roept zijn leerlingen
Op een dag loopt Jezus langs het meer van Galilea. Hij heeft veel geleerd van zijn moeder Maria, van zijn vader Jozef en van Johannes de Doper. Johannes heeft Jezus gedoopt.
Nu gaat Jezus zijn eigen weg. Hij gaat naar Galilea, het land van de heidenen, waar de mensen het moelijk hebben. Hij wil de mensen vertellen van het Koninkrijk van de Hemel dat komen gaat.
jesus on shoreWanneer Jezus langs het meer loopt, ziet Hij twee vissers. Het zijn Simon en Andreas. Ze gooien hun netten uit in het meer. “Kom met Me mee.”, zegt Jezus. “Dan zal Ik jullie leren hoe je mensen kunt vissen.” Meteen laten Simon en Andreas hun netten in de steek. Ze volgen Jezus.
Verderop ziet Jezus nog twee broers. Het zijn Jacobus en Johannes. Samen met hun vader Zebedeüs zijn ze in hun boot bezig met de netten. Jezus roept hen ook. Meteen laten ze de boot én hun vader achter. Ze gaan met Jezus mee.
Zo begon Jezus met zijn eerste leerlingen. Hij trok rond in heel Galilea, en vertelde iedereen het goede nieuws van het Koninkrijk van God.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Derde zondag door het jaar A