Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Doop van de Heer jaar A

Jezus wordt gedoopt

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 3,13-17

De evangelielezing van vandaag gaat over de Doop van Jezus door Johannes. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden; voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Jezus wordt gedoopt

doop jezus jordaanJezus groeide op. Ook zijn neef Johannes werd volwassen. Allebei werden ze mannen die veel nadachten over het leven. Ze zagen dat er veel oneerlijkheid in de wereld was. Veel mensen waren arm en anderen hadden alles.
Johannes besloot om er iets aan te gaan doen. Hij ging wonen in de woestijn en leefde van sprinkhanen en honing. Elke dag liep hij naar de rivier de Jordaan en ging daar staan preken. “Mensen, het gaat niet goed zo,” riep hij. “We denken teveel aan onszelf. We moeten voor elkaar zorgen. We horen eerlijk te delen met elkaar. Als je dat ook vindt, laat je dan dopen in deze rivier.”

Er kwamen steeds meer mensen naar Johannes luisteren. Vaak lieten ze zich door hem dopen. Ook Jezus kwam naar Johannes luisteren. Hij wilde zich door hem laten dopen. Johannes schrok. “Dat is de omgekeerde wereld” zei hij tegen Jezus. “Jezus, ik heb jouw doopsel nodig. En nu wil Jij je door mij laten dopen?” Maar Jezus antwoordde: “Laat het maar zo gebeuren. Dit is de bedoeling.” Toen doopte Johannes Jezus toch. Hij dompelde Jezus helemaal onder in de rivier. Meteen daarna stond Jezus op. En kijk, de hemel ging open. Er kwam een duif naar beneden vliegen recht op Jezus af. Die duif was de heilige Geest. En er klonk een stem uit de hemel, die zei: “Dit is mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem.”

Toen trok Jezus ook de woestijn in, net als Johannes. Hij had tijd nodig om na te denken over wat er gebeurd was.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Doop van de Heer jaar A