Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Doop van de Heer jaar A

Jezus wordt gedoopt

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Vertel aan de kinderen iets meer over de boodschap van Johannes: Johannes wil dat de mensen zich bekeren en zich meer aan Gods regels gaan houden. Hij doopt de mensen die dat wel willen proberen.

In het Evangelie van Lucas, dus niet in onze tekst van de evangelist Marcus staat beschreven dat de toehoorders om heel concrete leefregels vragen. Als zij vragen: ’Ja, maar wat moeten wij doen?’ dan geeft Johannes als antwoord: ‘Als je twee stel kleren hebt, dan moet je delen met wie niets heeft, en met eten moet je hetzelfde doen.' Tegen de tollenaars en de soldaten zei hij: ‘Pers niemand af met geweld of met leugens, wees tevreden met je salaris.'

Jezus laat zich dopen, en laat zo zien dat Hij het helemaal eens is met Johannes. En als de hemel dan opengaat, zien we dat God zijn heilige Geest stuurt, om te laten zien dat Hij van Jezus houdt. Die Geest kan iedereen helpen om het goede te doen. 

Probeer met de kinderen voorbeelden van concrete leefregels te bedenken die in onze tijd passen. Een filmpje over dit onderwerp vindt u bij de Extra's.

pictogrammen leefregels

 

Bespreek vervolgens of het makkelijk is om je aan deze richtlijnen te houden. Wat zou je kunnen helpen om dit soort goede voornemens te houden? Je zou iets samen kunnen afspreken, je zou een uitdaging kunnen aangaan, je zou met elkaar een contract kunnen maken. Kijk hiervoor bij de Extra's.

Vertel tot slot aan de kinderen dat de doop in de Jordaan voor de mensen die het ondergingen ook een soort contract was.

 

 

Artikelen in dit thema Doop van de Heer jaar A