Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëntwintigste zondag door het jaar A

Ontbinden en verbinden

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

vergeving3Vriendschap tussen mensen kan zomaar opeens moeilijk worden. Als je bijvoorbeeld merkt dat een ander iets gedaan heeft wat niet goed is. Wat moet je dan doen? Je wilt de vriendschap niet verliezen.
In de lezing van deze zondag horen we dat mensen die samen willen leven zoals God dat graag wil, ook verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. Als ze echt om iemand geven, proberen ze diegene op het juiste pad te houden. Jezus legt uit hoe je dat het beste kunt doen. 

We hopen dat de kinderen zich deze zondag realiseren dat aangesproken worden op je gedrag, of zelf iemand aanspreken, altijd meehelpt om de wereld een beetje mooier te maken. Wanneer je echte vrienden bent, doe je dat voor elkaar.

Samen in een kring. We kennen elkaar en weten best wat van elkaar. In stilte denken we daar over na.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing : Matteus 18,15-20

Eerste lezing NT: Ezechiël 33,7-9
Tweede lezing NT: Romeinen 13,8-10

Sorry zeggen
en het weer goed maken 
lijkt vaak veel moeilijker
dan ruzie maken.

Samen leven is niet altijd gemakkelijk. Soms ontstaat er zomaar ruzie. Hoe los je dat op?

Maak kleine doosjes waar een beloning in gedaan kan worden. Wanneer een ruzie of onenigheid goed is opgelost bijvoorbeeld.

Hoe reageer je wanneer iemand iets verkeerd doet? Dat kan op hele verschillende manieren. Samen proberen we het uit.

Om even te ontspannen met de woorden uit het verhaal van vandaag.

'Wie is nu wel de grootste in het Koninkrijk van de Hemel?' Op deze vraag wordt door Jezus met radicale stellingen geantwoord.