Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëntwintigste zondag door het jaar A

Ontbinden en verbinden

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Het is een ingewikkelde lezing. Er staat nogal veel in dit bijbelverhaal.
Vraag aan de kinderen of ze kort kunnen vertellen waar het over ging: Over iets gemeens doen, over dat tegen de ander zeggen, over bij God horen, en samen in vrede leven.

Ga verder over wel of niet in vrede en liefde met elkaar leven.
Wil iedereen dat niet? Maar vaak zie je dat er ruzie en gedoe is in de wereld.
Herkennen de kinderen dat? In het klein, maar ook in het groot? Vraag om voorbeelden.
Praat verder met vragen als: Hoe komt het dat er ruzie of oorlog ontstaat? Moet je dat maar laten gebeuren?
Wat is de oplossing?
Het is niet makkelijk, maar Jezus zegt hier dat je mag, zelfs móet zeggen dat het niet leuk is, wanneer iemand ruzie met je maakt.
Kunnen de kinderen dat? Zeggen dat je het niet leuk vindt, dat het je verdrietig maakt, en dóór dat te zeggen, proberen de ruzie op te lossen?
Vertel dat dat voor grote mensen ook heel moeilijk is. Hoe zou dat komen?

haren trekkenGeef een voorbeeld: ‘Stel dat op het schoolplein iemand je wilde plagen en dat meisje trok heel hard aan je haar. Denk eens na over wat er dan gebeurt. Je wordt ook boos. Ga je terugslaan? Ga je huilen? Loop je naar de juf en zeg je dat dat meisje aan je haar getrokken heeft?’ Zo zijn er een heleboel manieren om te reageren. 
Denk samen na over wat Jezus hierover gezegd heeft.

Jezus zegt in de lezing dat je het altijd moet proberen om weer samen verbonden te zijn, goed met elkaar te zijn.
In het Onze Vader staat: ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’.
Als je een ander kunt vergeven, kun je weer samen verder.
Vergeven kan omdat alle mensen met elkaar verbonden zijn. Mensen hebben een band met elkaar. Dat is een band van liefde. Je voelt dat je bij elkaar hoort.
Hoe is dat voor de kinderen? Kunnen ze die band voelen? Zou dat kunnen helpen om minder ruzie te maken?

vrede samenEn denk ook na over hoe je het weer goed kunt maken. Vraag naar ideeën. Het is belangrijk dat er een streep onder wordt gezet. Dat kan door ‘sorry’ te zeggen elkaar in de ogen te kijken en een hand te geven. Dan kan er een nieuwe start gemaakt worden.
Bidt tot slot, bijvoorbeeld hand in hand, het Onze Vader. Het gebed dat ook over vergeving gaat, en waarbij je kunt merken dat als je samen bidt, God er bij is.

Artikelen in dit thema Drieëntwintigste zondag door het jaar A