Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Drieëntwintigste zondag door het jaar A

Ontbinden en verbinden

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 18,15-20

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 18,15-20 Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Weer samen verder
vergeving3 God wil dat iedereen weet dat je bij Hem welkom bent. Gods liefde voor de mensen is heel erg groot.
Jezus zei daarover tegen zijn leerlingen: “God wil dat er vriendschap is; dat mensen in vrede en liefde met elkaar leven. Soms mislukt dat wel eens.
Wanneer je merkt dat iemand die bij God wil horen gemeen doet tegen jou, zeg dat dan tegen hem. Wees eerlijk en zeg dat je het niet leuk vindt, dat hij dat gedaan heeft. Probeer het eerst in je eentje.
Luistert hij, dan is er weer vriendschap en leef je in vrede en vriendschap met elkaar. Luistert hij niet, dan kan je er iemand bijhalen die kan helpen de ruzie te stoppen.
Soms is het zelfs nodig om het aan nog meer mensen te vertellen.
Als hij dan tenslotte luistert, heb je gezorgd dat hij bij God blijft horen."

God zegt dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn, hier op de aarde en in de hemel. Wil je ècht samen in vrede leven, dan zal Hij helpen om die vrede te laten komen.
Je kunt er samen God om bidden. God zegt zelfs: "Al ben je maar met z’n tweeën of met z’n drieën, als je bidt met elkaar, dan ben Ik bij jullie!"

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Drieëntwintigste zondag door het jaar A