Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Negentiende zondag door het jaar A

Jezus loopt over het water

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 14,22-33

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 14,22-33. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Jezus loopt over het water
Jezus is met zijn leerlingen aan de oever van een groot meer. Hij vertelt zijn leerlingen dat ze terug moeten gaan naar de boot waarmee ze gekomen zijn. Jezus zei tegen zijn leerlingen dat ze alvast met de boot naar de overkant moesten varen. Hij wilde zelf eerst de mensen wegsturen die naar Hem waren komen luisteren. Toen Hij alleen was, ging Jezus de berg op om te bidden. Het werd nacht en Hij was daar helemaal alleen.

jesus on waterDe leerlingen waren intussen al een heel eind met de boot het meer opgevaren. Op het meer was veel tegenwind en de golven sloegen hard tegen de boot.
Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. Toen de leerlingen Hem op het meer zagen lopen, schrokken ze daarvan. Ze riepen: “Een spook!”, en waren heel bang. Jezus zei tegen de leerlingen: “Ik ben het, wees niet bang.”

Petrus, een van de leerlingen, zei: “Heer, als U het echt bent zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen!” Jezus zei tegen Petrus: “Kom!”
jesus rescues peterMeteen stapte Petrus uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Toen Petrus voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang en begon hij te zinken. Hij riep: “Heer, red mij!”. Jezus greep Petrus vast en zei: “Waarom twijfelde je, Petrus? Is je geloof zo klein?” Toen Petrus en Jezus in de boot stapten, stopte de harde wind. In de boot bogen de andere leerlingen voor Jezus, en ze zeiden: “U bent echt de Zoon van God!”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

 

Artikelen in dit thema Negentiende zondag door het jaar A