Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Negentiende zondag door het jaar A

Jezus loopt over het water

zondag 9 augustus 2020

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 14,22-33

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 14,22-33. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Jezus loopt over het water
Jezus is met zijn leerlingen aan de oever van een groot meer. Hij vertelt zijn leerlingen dat ze terug moeten gaan naar de boot waarmee ze gekomen zijn. Jezus zei tegen zijn leerlingen dat ze alvast met de boot naar de overkant moesten varen. Hij wilde zelf eerst nog de mensen wegsturen die naar Hem waren komen luisteren. Toen Hij alleen was, ging Jezus de berg op om te bidden. Het werd nacht en Hij was daar helemaal alleen.

jesus on waterDe leerlingen waren intussen al een heel eind met de boot het meer opgevaren. Op het meer was veel tegenwind en de golven sloegen hard tegen de boot.

Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. Toen de leerlingen Hem op het meer zagen lopen, schrokken ze daarvan. Ze riepen: “Een spook!”, Wat waren ze bang. Jezus, die zag dat ze Hem angstig aankeken zei: “Ik ben het, wees maar niet bang.”

Petrus, een van de leerlingen, wist niet wat hij moest gelovern. Hij zei: “Heer, als U het echt bent zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen!” Meteen zei Jezus tegen Petrus: “Kom!”

jesus rescues peterPetrus dacht niet langer na, maar stapte direct uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Toen Petrus voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang en begon hij te zinken. Hij riep: “Heer, red mij!”. Jezus greep Petrus vast en zei: “Waarom twijfelde je toch, Petrus? Is je geloof dan zo klein?”

Toen Petrus en Jezus in de boot stapten, stopte de harde wind. In de boot wachtten de andere leerlingen die alles gezien hadden. Ze bogen voor Jezus, en ze zeiden: “U bent echt de Zoon van God!”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

 

Artikelen in dit thema Negentiende zondag door het jaar A