Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Pasen jaar A

Pasen is weerzien!

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

pasen stap voor stapNa de Veertigdagentijd is nu het paasfeest aangebroken. We vieren de opstanding van Christus. We lezen deze morgen hoe de vrouwen bij het lege graf aankomen en de schrik hen om het hart slaat. Maar hun ontzetting slaat om in blijdschap wanneer ze daarna ook Jezus zelf zien. Pasen betekent dat het leven doorgaat, dat er toekomst is. Daarom is het feest en wensen we elkaar 'Zalig Pasen!'

Deze eerste zondag van Pasen gaan we met de kinderen op zoek naar de vreugde van het ‘weerzien’. Opstaan uit de dood is moeilijk te begrijpen en roept veel vragen op. Maar de vreugde van het weerzien kennen we allemaal. Mogen we de opstanding van Christus in dit licht zien?
Voor onze zelfgemaakte paaskaars maken we deze ochtend een kaarsenstandaard.

 

Als je iemand of iets lang hebt moeten missen is het weerzien blij.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 28,1-10
Eerste lezing NT: Handelingen der Apostelen 10,34a+37-43
Tweede lezing NT: Kolossenzen 3,1-4 of I Korintiërs 5,6b-8

Als het eens donker is om ons heen,
help ons dan om licht uit te delen.

In geen van de Evangeliën staat beschreven hoe Jezus is opgestaan uit de dood. Er zijn geen getuigen.

Wat kun je doen als je iemand mist?
En hoe voelt het om iemand weer te zien?

Samen maken de kinderen met kleurige steentjes een kaarsenstandaard voor de paaskaars.

Bloemen maken Pasen extra feestelijk. Gebruik ze bijvoorbeeld om de paaskaars mee te versieren.

Door vragen te stellen kunnen de kinderen er achter komen wie de persoon is waaraan gedacht wordt.

Op de wijs van 'Ga je mee...' is er ook voor Pasen een nieuw coupletje.

Twee liedjes om aan te zetten bij het knutselen, of om samen naar te kijken en luisteren.

Het hele paasverhaal om nog eens samen te bekijken.