Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Pasen jaar A 2017

Pasen is weerzien!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Missen en weerzien / verdriet en vreugde

Ga met de kinderen in gesprek over wat je kunt doen als je iemand mist? De twee Maria’s gingen naar het graf omdat ze Jezus misten. Zij konden hem nog verzorgen, dachten ze. Wat kunnen de kinderen allemaal doen als ze iemand missen? Noem voorbeelden en stel vragen om bij de belevingswereld van de kinderen aan te sluiten. Laat ze zelf de antwoorden bedenken.

missen tuimeltekstWat doe je als je beste vriendin verhuist en je mist haar?
Wat doe je als je wilt dromen over je lievelingspopster?
Wat doe je als je oma mist die is overleden?
Als je ergens logeert en naar huis wilt?
Als het winter is en je verlangt naar de lente?
Als je verliefd bent en de ander weet het niet?
Als je vriendin ziek op bed ligt en niet met je kan spelen?
Als je je heel alleen voelt?

Wanneer er gepraat is over het gemis en het verlangen om iemand weer te zien, maakt u de brug naar de vreugde van het weerzien:
Vraag bijvoorbeeld: Hoe voelt het als je iemand weer ziet? Niet iedereen voelt hetzelfde. Wat voel jij?
Wat past er bij dat gevoel van weerzien? Welke kleuren vinden de kinderen passen bij dat gevoel? Pak de paaskaars erbij die jullie samen gemaakt hebben en vertel over het licht dat ontstoken wordt in de paasnacht. Vertel dat er in de paasnacht in de kerk een nieuwe grote paaskaars wordt ontstoken die donkere kerk binnen wordt gedragen. Dan klinkt drie keer de uitroep: ‘Licht van Christus’.
De mensen in de kerk antwoorden: ‘Heer, wij danken U’. (U kunt dit ook zingen met de kinderen).
De mensen in de kerk hebben bij binnenkomst een kaarsje gekregen. Het licht van de paaskaars wordt doorgegeven. Als de kinderen zelf kaarsen hebben gemaakt, kunt u deze aan de eigen gemaakte paaskaars ontsteken. Of geef ieder kind een klein kaarsje om dit ritueel te beleven. Vertel erbij dat dit ritueel betekent dat Christus de dood heeft overwonnen, Hij is het licht dat de duisternis overwint.

De kinderen hebben in de Veertigdagentijd gewerkt aan een eigen paaskaars voor de kinderwoorddienst. Maak in deze kinderwoorddienst een standaard voor deze kaars, waar ieder kind zijn ‘steentje’ aan bijdraagt. Zie hiervoor de Extra’s

Artikelen in dit thema Pasen jaar A 2017