Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweede zondag van Pasen jaar A

Ik wens je vrede!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Shalom! Vrede en alle goeds!’ Eigenlijk de gewone groet, maar veelzeggend in deze situatie.
Begin vandaag het gesprek met de kinderen met de vraag: Wat is vrede? Laat de kinderen hier kort over nadenken.
Bespreek dan met elkaar, wat er bij hen opkomt.
Daarna kunt u de vraag stellen: Hoe krijg je vrede?
Het gesprek kunt u afsluiten met de vraag: Wat hebben wij allemaal, omdat wij in vrede leven? Vrede brengt veel goeds. Als de kinderen het niet zo snel weten, kunt u de vraag ook omdraaien: als je geen vrede hebt, wat heb je dan allemaal niet, of wat kun je allemaal niet?

Een eigen vredeswens maken
We gaan vandaag onze eigen vredeswens maken. In de kerk wenst de voorganger de aanwezigen de ‘vrede van Christus’ toe. Hij nodigt de kerkgangers uit dat ook te doen: ‘Wenst elkaar de vrede’. De vredeswens voor de communie heeft te maken met het verhaal van vandaag. Jezus komt vrede brengen. Vrede die wij door kunnen geven.

Nodig
• Vellen gekleurd papier
• Potloden
• Pennen
• Scharen
Trek, met potlood, een hand over op het papier. In de hand schrijven de kinderen hun vredeswensen. Wat wensen ze elkaar toe? U kunt de hand ook laten uitknippen, als er genoeg tijd is.

U kunt deze handen door de kinderen laten uitdelen aan kerkgangers.
Ze kunnen ze ook zelf mee naar huis nemen.
Kinderen kunnen ook elkaar de vrede wensen, aan de hand van hun eigen vredeswens, als ze voor de communie weer terug zijn in de kerk.

 

 

Artikelen in dit thema Tweede zondag van Pasen jaar A