Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tweede zondag van Pasen jaar A

Ik wens je vrede!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Niet zien en toch geloven

De woorden die Jezus spreekt tegen de leerlingen zijn: ‘Ik wens jullie vrede’. In het Hebreeuws ‘Shalom’. Dit is een traditionele groet en is bijzonder passend voor de situatie van de leerlingen. Zij zijn bij elkaar met de deuren dicht. Bang voor wat er allemaal kan gaan gebeuren.

Jezus vertrouwt zijn leerlingen een opdracht toe. Hij zendt hen uit, zoals zijn Vader hem heeft uitgezonden. Hun opdracht is nauw verbonden met Jezus’ opdracht: vergeving van zonden door de verkondiging van het Evangelie. Ze krijgen de opdracht om de wereld in te gaan uit kracht van de heilige Geest.
Met het gebaar (Hij blies zijn levensadem over hen) bereidt Jezus hen voor op de opdracht die hij hen toevertrouwt. Maar zij zullen pas in staat zijn om hun opdracht te vervullen, als zij de Geest krijgen op Pinksteren.
Tomas wordt ook Didymus genoemd, wat ‘tweeling’ betekent. Zijn naam laat zien dat er in Tomas (net als in ons) twee kanten zijn: van de ene kant wil hij graag geloven, van de andere kant wil hij eerst zien.

thomas caravaggioVan dit verhaal over Tomas is de uitdrukking ‘je bent een ongelovige Thomas' afgeleid. Eigenlijk ten onrechte, want Tomas geloofde wel degelijk. Zijn geloofsbelijdenis is kort en krachtig: ‘Mijn Heer en mijn God’. Thomas is echt een waarachtige leerling van Jezus. Toen Jezus na zijn dood en opstanding verscheen aan de leerlingen, wilde Tomas eerst meer bewijs. Jezus toonde toen de wond in zijn zij, die een Romeinse soldaat hem met een lans had toegebracht toen Jezus al dood was. De soldaat wilde zeker weten dat Hij dood was. Jezus vroeg aan Tomas zijn vinger daarin te steken.
Het schilderij van Caravaggio laat zien hoe Tomas, die het eerst niet geloofde overtuigd raakt.
Geloven kun je ook zonder eerst te zien. Gelukkig ben je, als je kunt leven van vertrouwen en niet alles zeker moet weten met bewijs zwart op wit.
 
Beloken Pasen

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen. Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

'Beloken' is het voltooid deelwoord van 'luiken', Middelnederlands voor 'sluiten'. Beloken Pasen is de sluitdag van het Paasoctaaf, de achtdaagse feestperiode die begint op Paaszondag. Vaak wordt het woord 'beloken' in verband gebracht met een motief uit de evangelielezing van deze dag uit het Johannesevangelie 20,19-31. Deze perikoop begint: 'In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 'Vrede zij u!'' De leerlingen zijn nog steeds bang en houden hun deuren 'beloken', gesloten.

 
 

Artikelen in dit thema Tweede zondag van Pasen jaar A