Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Twintigste zondag door het jaar A

Met andere ogen zien!

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

We weten wel zo ongeveer wie Jezus is: zijn boodschap, zijn manier van doen. Maar soms verrast Hij ons. Dan blijkt dat Jezus niet altijd dezelfde was.
kanaanitische vrouw6In het Evangelie van deze zondag gaat Jezus ervanuit dat zijn boodschap alleen bestemd is voor de kinderen van Israël. Door de Kanaänitische vrouw, die maar blijft aandringen, ziet Hij in dat zijn opdracht misschien wel groter is dan Hij oorspronkelijk dacht. Wanneer Hij goed naar deze vrouw kijkt en luistert, ontdekt Hij een vrouw met een groot geloof, iemand die bij Hem komt voor hulp. Hijzelf verandert erdoor.

Met de kinderen staan we vandaag stil bij aandachtig kijken en luisteren, om meer te zien, zelfs om ánders te zien. We hopen dat ze merken dat je als je aandachtig de tijd neemt bij het kijken en luisteren, verrassende dingen kunt ontdekken.