Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Twintigste zondag door het jaar A

Met andere ogen zien!

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

We weten wel zo ongeveer wie Jezus is: zijn boodschap, zijn manier van doen. Maar soms verrast Hij ons. Dan blijkt dat Jezus niet altijd dezelfde was.
kanaanitische vrouw6In het Evangelie van deze zondag gaat Jezus ervanuit dat zijn boodschap alleen bestemd is voor de kinderen van Israël. Door de Kanaänitische vrouw, die maar blijft aandringen, ziet Hij in dat zijn opdracht misschien wel groter is dan Hij oorspronkelijk dacht. Wanneer Hij goed naar deze vrouw kijkt en luistert, ontdekt Hij een vrouw met een groot geloof, iemand die bij Hem komt voor hulp. Hijzelf verandert erdoor.

Met de kinderen staan we vandaag stil bij aandachtig kijken en luisteren, om meer te zien, zelfs om ánders te zien. We hopen dat ze merken dat je als je aandachtig de tijd neemt bij het kijken en luisteren, verrassende dingen kunt ontdekken.

Op tafel ligt een afbeelding, wat is er eigenlijk op te zien? Kunnen we er een verhaal van maken? 

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 15,21-28


Eerste lezing OT: Jesaja 56,1+6-7
Tweede lezing NT: Romeinen 1,13-15
+29-32

Wij kijken met onze eigen ogen naar deze wereld
en zien wat we denken te zien.

Maar we kunnen ook anders kijken,
en meer zien dan we verwachten.

Als je meer informatie hebt, ga je misschien wel anders kijken. Als je geen informatie hebt, kun je je eigen verhaal maken.

Bij de opening van de kinder-woorddienst kijkt u samen naar een schilderij van het bijbelverhaal. Kies een van de afbeeldingen.

Wanneer Jezus en de leerlingen aangesproken worden door de vrouw uit Kanaän, lijken zij wel doof. We noemen dat Oost-Indisch doof zijn. Luisteren kan op veel manieren, we proberen ze uit.

Soms moet je moeite doen om iets echt te zien, of om meer te ontdekken dan je op het eerste gezicht ziet. Als je het van de andere kant bekijkt, zie je zomaar iets heel anders.

Met Playmobil kunnen de kinderen de verschillende scenes van het verhaal neerzetten. Praat ondertussen samen over het verhaal.

In de evangelielezing wordt het onderscheid tussen joden en heidenen door Matteüs op scherp gezet. Jezus is er uitsluitend voor de verloren schapen van het volk van Israël.