Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Twintigste zondag door het jaar A

Met andere ogen zien!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

 kanaanitische vrouw5Vraag aan de kinderen om nogmaals naar de afbeelding van het schilderij te kijken. Geef ze even de tijd en vraag dan: ‘Wat zie je nu op het schilderij?’ Bespreek met de kinderen of zij anders kijken naar het schilderij en of zij andere dingen zien na het horen van de evangelielezing?

Bespreek met elkaar of je anders kijkt als je meer informatie hebt. Kan het ook zinvol zijn om te kijken zonder verdere informatie en je eigen verhaal te bedenken bij wat je zelf ziet?
Wat is het voordeel? 

Ga dan even met elkaar naar het verhaal terug. Jezus ging op een andere manier kijken. Hoe kwam dat? Wat is de verandering? (Hij ging zijn opdracht ruimer zien, niet alleen maar voor de kinderen van Israël, maar voor alle mensen die in Hem wilden geloven.)

Vraag of de kinderen gedacht hadden dat Jezus ook wel eens van mening kon veranderen? Of hadden ze gedacht dat Hij altijd hetzelfde was?
Wat vinden ze daarvan?

Doe daarna één van de spelletjes die u vindt bij de Extra’s.

Artikelen in dit thema Twintigste zondag door het jaar A