Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Twintigste zondag door het jaar A

Met andere ogen zien!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Jezus naar het land van de heidenen

Het gebied van Tyrus en Sidon is een streek aan de kust van de Middellandse zee, ten Noorden van Palestina, in het huidige Libanon. Ten tijde van Jezus was dit gebied in de ogen van de joden ‘het land van de heidenen’.
Deze naam roept het Oudtestamentische onderscheid op tussen Israëlieten en Kanaänieten, de oorspronkelijke bewoners van Palestina. Matteüs gebruikt dit woord om de tegenstelling tussen joden en heidenen nog meer te accentueren.

Deze tekst van het Evangelie van vandaag is op te delen in drie deelonderdelen.
kanaanitische vrouw3-Allereerst vertrekt Jezus naar het gebied van Tyrus en Sidon. Hij gaat het land uit. In dit heidense gebied wordt hij aangeroepen door een vrouw. Zij is Kanaänitisch, dat wil zeggen heidens. In eerste instantie houdt Jezus zich doof, en reageert niet. Hij keurt haar geen blik waardig en schenkt geen aandacht aan haar.

-Het tweede onderdeel is de reactie van Jezus wanneer de vrouw hem normaals aanspreekt.
Wanneer Hij dan reageert doet Hij er nog een schepje bovenop door te zeggen: “Je geeft het eten voor de kinderen (Israëls) toch ook niet aan de honden (heidenen)”. Je gooit toch ook geen parels voor de zwijnen. Het is een hele vervelende sfeer die neergezet wordt.

-In het derde deel van de tekst leest u dat er een andere blik wordt ingebracht. De heidense vrouw gaat niet in discussie met Jezus maar sluit aan op de beeldspraak van Jezus en beweegt mee. Ze geeft hierdoor een andere wending aan het gesprek. Zij biedt Jezus een andere kijk op de zaak. Zo laat ze zien dat zij een sterk geloof heeft in Jezus en hierdoor krijgt zij de gezondheid van haar dochter.

Artikelen in dit thema Twintigste zondag door het jaar A