Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierde zondag door het jaar A

Geluk

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Bergrede


De berg op

Matteüs 5 vers 1 tot en met 12a is de opening van de Bergrede. De Bergrede is een toespraak van Jezus gericht aan zijn leerlingen. De toespraak wordt Bergrede benoemt omdat er in de openingzinnen gezegd wordt dat Jezus een berg opging. De berg zou weer terug verwijzen naar het moment dat Mozes de Torarollen kreeg, want Mozes kreeg de belangrijkste regels binnen het Joodse geloof op een berg. De Bergrede is onderdeel van een grotere opbouw die Matteüs in zijn Evangelie heeft aangebracht. Matteüs hoofdstukken 5 tot 7 zijn de woorden van Jezus, 7 tot 9 zijn zijn daden en 10 is de uitzending van de leerlingen. Ook in de Bergrede zit een duidelijke opbouw. Het eerste deel gaat over hoe je in het Koninkrijk kunt komen, in het tweede deel legt Jezus de Joodse wet uit en in het derde deel spreekt Hij over het laatste oordeel.

Zaligsprekingen
De Bergrede opent met negen paradoxale gelukwensen die ook wel de zaligsprekingen worden genoemd. Gelukkig zouden alle mensen zijn die op welke manier dan ook lijden. Hiermee wordt gesuggereerd dat de mensen die nu heel veel geluk hebben eigenlijk geen echt geluk hebben. Ze zullen hier namelijk niets aan hebben in de hemel. Maar eigenlijk laat de tekst vooral zien dat we ons iets moeten aantrekken van de wereld om ons heen en dat we daar iets mee moeten doen. Voor alle mensen die lijden onder het lijden van de wereld of omwille van God, zou dan tenslotte de hemel in het verschiet liggen. Het geluk is dan niet onmiddellijk, maar pas in het Koninkrijk van God.

Artikelen in dit thema Vierde zondag door het jaar A