Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierentwintigste zondag door het jaar A

Zeventig maal zeven maal

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

unforgiving servant

Van 16 tot en met 24 september is het Vredesweek. Daarom komt het goed uit dat de evangelielezing van deze zondag gaat over vergeven worden en vergeven.
Misschien is dat laatste nog wel het moeilijkste. Petrus vraagt hoe vaak hij iemand zou moeten vergeven. Jezus geeft aan de hand van een voorbeeld antwoord. In het Rijk van God vergeven we elkaar niet één keer, niet zeven keer (het getal van de volmaaktheid), maar zeventig keer zeven keer. Dat komt neer op ALTIJD! 
En waarom? Omdat we zelf ook vergeving ontvangen. 
Met de kinderen denken we deze morgen na over hoe belangrijk vergeven is. In elk geval zo belangrijk dat het in het Onze Vader staat, het gebed dat Jezus zelf ons geleerd heeft.

Vergeven is zo belangrijk voor Jezus,
dat Hij er zelfs in zijn eigen gebed,
het Onze Vader om bidt.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Matteüs 18,21-35
Eerste lezing OT: Wijsheid van Jezus Sirach 27,30 - 28,7
Tweede lezing NT: Romeinen 14,7-9

In het Onze Vader wordt om vergeving gebeden: vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Vergeven én vergeven worden horen bij elkaar.

Maak samen met de kinderen een woordspin van alles wat bij vergeven hoort, als basis voor het gesprek met elkaar.

Een eenvoudig liedje over vergeving, passend bij de lezing van deze zondag.

Samen het Onze Vader bidden krijgt nog meer aandacht wanneer de kinderen er gebaren bij maken. Hoe ziet vergeven eruit?

Zand erover,
vergeven en vergeten.
Zo begraaf je de strijdbijl.
Echt iets voor de vredesweek.

Een vergevings-moment voor iedereen samen.

Als je iemand vergeeft probeer je weer het goede in iemand te zien. Omdat dat lastig kan zijn, gaan we oefenen met het zoeken naar het goede in minder goede dingen.

70 x 7 ≠ 490.
70 x 7 = altijd! Een mooie gedachte om de vredesweek mee in te gaan!