Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierentwintigste zondag door het jaar A

Zeventig maal zeven maal

zondag 17 september 2023

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Maak een woordspin

Maak samen met de kinderen een woordspin van alles wat bij vergeven hoort.

mindmap

Nodig:
Een groot vel papier (flapover) en dikke stiften
of een schoolbord met krijtjes.

Aan de slag:
Zet in het midden van een groot vel papier/ schoolbord het woord ‘Vergeven’ en laat de kinderen alles zeggen wat in hen opkomt als ze aan vergeving denken.
Het is de bedoeling dat er uiteindelijk voor alle kinderen een duidelijk beeld ontstaat van wat ‘Vergeven’ inhoudt.
Houd ook zelf wat woorden achter de hand (denk hierbij aan de spelletjes die u later zou kunnen spelen en die u vindt bij de Extra's).
Maar probeer de woorden vooral door de kinderen te laten opschrijven. 
Praat aan de hand van de opgeschreven woorden met de kinderen verder.

Als de betekenis van ‘Vergeven’ met de kinderen verkend is, kunt u uitleggen dat Jezus niet bedoelde dat je mensen heel vaak moet vergeven. Dat zou je kunnen denken bij zeventig keer zeven maal. Jezus vertelt hiermee aan zijn leerlingen dat je mensen áltijd moet vergeven. (Informatie over de getallen vindt u bij de Achtergrond).
Hoe groot de schuld ook is en hoe vaak iemand dezelfde fout ook maakt, je moet een ander vergeven. 

Ga daarvoor nog even terug naar het verhaal. Denk met de kinderen na over de verschillende schulden (groot en klein) en de verschillende personen (de koning, de eerste bediende en de tweede bediende)
De eerste bediende had nooit het geld aan de koning kunnen terugbetalen. Daarvoor was de schuld veel te groot.
De tweede bediende had de schuld wel kunnen terugbetalen, zijn schuld was klein, maar hij had meer tijd nodig.
Wat vinden de kinderen van de koning, van de eerste bediende en van de tweede bediende?
Waarom zou Jezus dit verhaal vertellen?
Jezus leert ons dat God alles vergeeft, hoe groot de schuld ook is, maar dat Hij van ons verwacht dat wij anderen ook vergeven. Bij ons gaat het meestal alleen maar om kleine dingen om te vergeven, maar soms kost het toch moeite. Denk met de kinderen nog even na waarom dat zou zijn. 
Zou het helpen om, als je iemand iets moet vergeven, te bedenken dat jij ook vergeven bent door anderen, of door God? 


Artikelen in dit thema Vierentwintigste zondag door het jaar A