Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vierentwintigste zondag door het jaar A

Zeventig maal zeven maal

Gebed

Het kindergebed heeft een relatie met de Evangelielezing. Het zorgt voor verstilling en maakt de bijeenkomst tot een echte woorddienst, die deel uit maakt van de viering in de kerk. Het gebed kan naar keuze gebeden worden aan het begin of einde van de kinderwoorddienst.  

Het Onze Vader zullen de kinderen meestal wanneer zij weer terug zijn naar de viering in de kerk met de andere kerkgangers meebidden. Daarom is het Onze Vader niet apart opgenomen. 

Bidden om vergeving

Voor Jezus is elkaar vergeven belangrijk, Hij bidt er zelfs om in het Onze Vader. Daarom begint deze kinderwoorddienst met het samen bidden van het Onze Vader. Vraag de kinderen heel goed te luisteren wat ze zeggen als ze om vergeving bidden. Vergeven én vergeven worden horen bij elkaar.
U kunt ervoor kiezen om het gebed uit te laten beelden om de woorden meer kracht bij te zetten. De uitbeelding vindt u bij de Extra’s.

onze vader vogeltjesOnze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Eenvoudig een gebed zingen?
Dat kan met het gebedsliedje van Elly en Rikkert. De muziek vindt u bij de Extra's.

Tot 7 maal 70 maal,
Vergeef ik een ander zijn schuld
Tot 7 maal 70 maal,
De Heer heeft met mij ook geduld

 

 

 

Artikelen in dit thema Vierentwintigste zondag door het jaar A