Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vijftiende zondag door het jaar A

Zaai je mee?

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Schets de volgende situatie:
Je hebt moestuintjes van de supermarkt gespaard en je wilt ervoor gaan zorgen dat de plantjes goed gaan groeien. Hoe ga je te werk? Wat heb je allemaal nodig? Hoe ga je ze verzorgen om zo goed mogelijk resultaat te hebben? Wat moet je juist niet doen? Wanneer gaan de plantjes dood? Praat hier even kort met de kinderen over.

zaaienJezus wilde dat het Koninkrijk van God ging groeien. Zijn zaadjes waren de woorden van God. Hij wilde heel graag dat die bij de mensen in goede aarde zouden vallen. Hij hoopte dat de woorden van God bij de mensen in hun hart zouden komen en dat ze daardoor de goede dingen gingen doen. En zo zou het Koninkrijk van God dan kunnen groeien.

Daarom vertelde Jezus verhalen die we gelijkenissen noemen. Hij probeerde op die manier duidelijk te maken hoe het werkt met het Koninkrijk van God.
De boer die ging zaaien is zo’n voorbeeld/gelijkenis. Zou dit voorbeeld de mensen aan het meer hebben geholpen om beter te snappen wat Jezus bedoelde met het Koninkrijk van God?

Vraag de kinderen of zij een idee hebben welke boodschap Jezus wil vertellen met dit verhaal aan de mensen bij het meer en nu ook aan ons? (Kijk voor de duiding van de parabel ook bij de Achtergrond)

zaaien2

Probeer om de kinderen geen woorden in de mond te leggen. Laat het bij hun eigen beleving en ideeën van het verhaal. U kunt vragen stellen om de fantasie te prikkelen zoals: ‘Wie zou de zaaier kunnen zijn?’, ‘Waar zou de zaaier het gelukkigst zijn geweest?’ 'Bij welke grond was de grootste opbrengst van het graan? Is dat logisch? Waarom zou dat logisch zijn?'

Jezus probeert uit te leggen wat het Koninkrijk van God is. Dat is niet gemakkelijk.
Vraag de kinderen of zij ook weleens iets moeilijks moeten uitleggen? Weten zij een voorbeeld hiervan? (Bijvoorbeeld een situatie op school, of het uitleggen van een gevoel)
Gebruiken zij dan ook voorbeelden om het uit te leggen?

Voorbeelden kunnen helpen om dingen uit te leggen. Als je het tegelijk echt kan laten zien is het nog sneller duidelijk. Het verhaal van de boer die ging zaaien is gemakkelijk te visualiseren. Dit kan door met de kinderen letterlijk te gaan zaaien en/of hun fantasie uit te dagen door te gaan tekenen hoe de zaadjes zullen groeien of hoe ze groeiden. Zie hiervoor de Extra's.

Artikelen in dit thema Vijftiende zondag door het jaar A