Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vijftiende zondag door het jaar A

Zaai je mee?

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Open staan voor Gods Woord

Gelijkenissen
In dit dertiende deel van het Matteüs Evangelie staan zeven gelijkenissen.
Een gelijkenis is een verhaal met een boodschap. Deze boodschap zit ‘verpakt’ in alledaagse gebeurtenissen uit het leven van de mensen die leefden in het Palestina van Jezus tijd.
Een ander woord voor ‘gelijkenis’ is ‘parabel’. Dit is afkomstig van het Griekse werkwoord dat ‘naast elkaar leggen’ betekent.
Jezus wil met de gelijkenissen bepaalde kenmerken van het Koninkrijk van God uitleggen.
Een gelijkenis opent zich niet vanzelfsprekend voor de luisteraar. Ieder mens kan uit vrije wil kiezen om zijn hart wel of niet te openen voor Gods woord.

Het zaad als Woord van God
zaaier3De gelijkenis van de zaaier verbeeldt dit letterlijk. De parabel past in de landbouwsamenleving uit Jezus' tijd.
Het zaad (het woord van God) kan de weg naar het mensenhart niet altijd vinden. Het valt op de weg en gaat verloren. Het valt op de rotsige grond en vindt niet gemakkelijk grond om te groeien. Het wil wel, maar het wordt tegengehouden door de omstandigheden. Het kost moeite en afhaken is dan gemakkelijk. Het zaad in de distels/onkruid, vindt wel grond, maar loopt de kans om verdrongen te worden door zaken die het leven invullen (geld, macht, zorgen).
Het zaad in de goede aarde, komt als het ware in het hart dat open staat voor Gods woord. Het wordt ontvangen en kan zo groeien, vruchten dragen en er zijn voor de mensen om hen heen.

Artikelen in dit thema Vijftiende zondag door het jaar A