Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vijftiende zondag door het jaar A

Zaai je mee?

zondag 16 juli 2023

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Matteüs 13,1-23

De evangelielezing van vandaag is Matteüs 13,2-23, waarvan vers 1-9 voor de kinderen het accent krijgt. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden; voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal heel goed te begrijpen.

De boer die ging zaaien...

Jezus vertelde de mensen over het Koninkrijk van God. De mensen snapten niet altijd wat Hij precies bedoelde met dat Koninkrijk van God. Het was zo anders dan wat zij zelf bedachten bij een koninkrijk. Daarom probeerde Jezus het uit te leggen door een gelijkenis te vertellen. Dat is een verhaal waarin een voorbeeld wordt gebruikt. Hij hoopte op deze manier dat de mensen gingen snappen wat Hij bedoelde met het Koninkrijk van God.
Op een dag ging Jezus naar een groot meer. Daar ging Hij zitten. En al snel kwamen er heel veel mensen die allemaal wilde horen wat Jezus ging vertellen.
zaaier2
Jezus zei: ”Er was eens een boer die naar zijn land ging om te zaaien. Hij strooide de kleine zaadjes op het land. Een deel van het zaad viel op de weg. Er kwamen allemaal vogels uit de hemel en die aten bijna alle zaadjes op. Toen ging de boer de zaadjes strooien op grond waar heel veel stenen lagen. De zaadjes probeerden hun worteltjes in de grond te krijgen, maar dat lukte niet zo goed, hun worteltjes waren te zwak, en de zon brandde de zaadjes dood. Er groeiden maar een paar zaadjes op. De boer besloot de zaadjes tussen de prikkelstruiken te strooien. Maar ook daar groeiden de zaadjes niet zo goed.
graan en boerToen besloot de boer de zaadjes in hele goede grond te strooien. En daar groeide het zaad tot heel mooi graan.
De boer ging oogsten. Bij de goede grond oogstte hij 100 zakken graankorrels, bij de prikkelstruiken 60 zakken en bij de stenengrond maar 30 zakken graankorrels.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Vijftiende zondag door het jaar A