Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zesde zondag van Pasen jaar A

Er komt een Helper

Welkom op de website Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

duif h.geest glas in lood

De evangelielezing van vandaag sluit bijna naadloos aan op de lezing van vorige week. Ook nu zitten we nog aan tafel met Jezus en zijn leerlingen en horen we zijn afscheidsrede.
Jezus bemoedigt zijn leerlingen. Hij spoort hen aan om in zijn Geest verder te gaan. Hij belooft hen - en ook ons - de gave van de heilige Geest.
Zo worden we alvast voorbereid op het Pinksterfeest, dat steeds dichterbij komt.

De Geest van God wordt ook wel vergeleken met de wind.

Kun je de wind horen?
Kun je de wind proeven?
Kun je de wind voelen?
Ja. Maar zien, nee dat gaat niet.

paas6pluis de wereld inGoede God,
Wat kun je veel leren van Jezus.
Hij heeft ons verteld over U
en over uw dromen voor de mensen en de wereld.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing:
Johannes 14,15-21Eerste lezing NT:
Handelingen der Apostelen 8,5-8.14-17
Tweede lezing NT: I Petrus 3,15-18

Vertel aan de kinderen in het kort over het openbare leven van Jezus. Hoe Hij leerlingen weggeroepen heeft uit hun gewone bestaan als visser, als tollenaar of uit een ander beroep. Als heel gewone mensen gingen ze met Jezus mee om naar Hem te luisteren en van Hem te leren.

Ook door bellen te blazen kan je iets uitleggen over de heilige Geest. De bellen komen tot leven door jouw adem. Zo komen wij mensen tot leven door de adem van de Geest.

Twee proefjes met adem - wind

Houd een papier voor je mond - er gebeurt niets. Houd een papier voor je mond en blaas – het papier begint te bewegen.

Aan een windmolentje kun je heel goed zien dat de wind waait. Daarom gaat u met de kinderen een windmolentje maken, maar het is natuurlijk een hulpmiddel om te praten over de Heilige Geest, die een duwtje in de rug geeft en helpt om te durven, als je bang bent.

In de Vijftigdagentijd vieren we Pasen. Eerste paasdag is de eerste zondag van Pasen.
De volgende zondagen heten de tweede, de derde, de vierde enz. zondag van Pasen.
De liturgische kleur is wit, de kleur van het feest. Lees meer over de achtergrond van de lezingen ...

Als u tijd over hebt of sommige kinderen eerder klaar zijn, is een woordzoeker leuk om nog even te doen ...

Door een rietje blazend kun je, als onzichtbare kracht, toch heel wat voor elkaar krijgen. Met een watje maak je dat duidelijk.