Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zesde zondag van Pasen jaar A

Jezus belooft een Helper

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Vertel aan de kinderen in het kort over het openbare leven van Jezus. Hoe Hij leerlingen weggeroepen heeft uit hun gewone bestaan als visser, als tollenaar of uit een ander beroep. Als heel gewone mensen gingen ze met Jezus mee om naar Hem te luisteren en van Hem te leren.

Samen met Jezus trokken de leerlingen rond terwijl Jezus verhalen vertelde over het Koninkrijk, mensen hielp en genas, preekte en gesprekken voerde met andere rabbi’s. Ook gaf Jezus zijn leerlingen soms privélessen. Ze hadden nooit verwacht dat Hij zo vroeg al zou sterven. Hoe moesten ze nu verder zonder Jezus?

Praat met de kinderen wat de leerlingen konden doen zonder Jezus.
Laat ze ideeën opperen.
Ze konden teruggaan en weer gaan doen wat ze vroeger deden. Weer gaan vissen bijvoorbeeld. Wat zou er gebeurd zijn als ze dat hadden gedaan?
Waarschijnlijk noemen de kinderen ook dat de leerlingen ook verder konden gaan met alles wat Jezus aan het doen was. Dat klopt, want dat gingen ze doen. Gelukkig maar, want daardoor weten ook wij van Jezus.

Vraag de kinderen: Maar hoe doe je dat? Wat heb je daarvoor nodig? Wat heb je nodig om mensen te vertellen over het Koninkrijk van God?
Dan moet je wel weten hoe dat zal zijn (kennis).
Help ze op weg door ze te laten denken aan een spreekbeurt op school. Dan moet je goed kunnen vertellen, veel weten en eerst goed nadenken over alles.

Dus wat hebben de leerlingen nodig? Wat heb je nodig om mensen te helpen, te genezen? Wat heb je nodig als ze moeilijke vragen gaan stellen aan jou? (kennis, moed, geloof, vertrouwen in God, liefde, steun van God en van elkaar etc.)

Eerst dachten de leerlingen dat ze het niet konden zonder Jezus. Hoe kwam het dat het toch lukte? (Met hulp van de heilige Geest, de helper, lukte het toch.)

Vertel vervolgens over de heilige Geest, die deel is van de Drie-eenheid en ook ons helpt om Jezus te volgen. De Geest is de wind in onze rug, je ziet er niets van, maar je voelt dat je harder kan en dat je makkelijker vooruitkomt.

paas6watjeblazenEindig met een spelletje Watje blazen.
Zie hievoor bij Extra's.

 

 

Artikelen in dit thema Zesde zondag van Pasen jaar A