Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zesde zondag van Pasen jaar A

Jezus belooft een Helper

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

De zondagen van Pasen

In de Vijftigdagentijd vieren we Pasen. Eerste paasdag is de eerste zondag van Pasen.
De volgende zondagen heten de tweede, de derde, de vierde enz. zondag van Pasen. 
De liturgische kleur is wit, de kleur van het feest. 

Achtergrond bij de lezingen
Op deze zesde zondag van Pasen staat de heilige Geest centraal. We worden nu voorbereid op het Pinksterfeest dat nog twee weken weg is.

In de eerste lezing (Handelingen van de Apostelen 8) ontvangen gedoopte mensen na handoplegging door de apostelen de Heilige Geest. Je zou het kunnen lezen als de eerste vormselviering. 
Er wordt ook wel gesproken over de doop met de heilige Geest.

De tweede lezing (1 Petrus 3) eindigt met de Geest. Jezus is gestorven maar ten leve gewekt naar de Geest. Een moeilijke formulering. Ook voor Petrus is het blijkbaar niet zo eenvoudig uit te leggen wat hij bedoelt. De lezing vertelt ons dat navolging van Jezus ons moeite kan kosten, lijden kan brengen, maar dat uiteindelijk ons vlees wel gedood kan worden, zoals bij Jezus, maar onze geest zal door de Geest tot leven gewekt worden.

In het Evangelie wordt de heilige Geest aan de leerlingen beloofd als een Helper, die altijd bij hen zal zijn. Deze Geest zal ze helpen om waarheid van onwaarheid te onderscheiden, maar ook om verbonden te blijven met Jezus. Deze verbondenheid wordt zichtbaar, als wij de ‘geboden’ van Jezus naleven. Geboden die nieuw en anders zijn dan de geboden die ze tot dan toe kenden en die Jezus hen heeft voorgeleefd.

De heilige Geest.
Er zijn veel symbolen voor de heilige Geest.

Duif
doop van de heer duif Vaak wordt zij afgebeeld als een duif. Zo daalt de heilige Geest op Jezus neer als Hij gedoopt wordt in de Jordaan.
Ook op veel schilderijen van de aankondiging van de geboorte van Jezus door de engel Gabriel aan Maria staat de Geest afgebeeld als een duif.

vlammen en geestVuur
De heilige Geest als vuur vinden we in het Pinksterverhaal. Daar daalt de Geest in vlammen neer op de apostelen die angstig biddend bij elkaar zitten. Na het ontvangen van de Geest worden zij vurig en enthousiast en zijn ze niet meer bang voor tegenstanders.

Wind
Ook wordt de heilige Geest voorgesteld als de wind. Vlak voordat de vlammen met Pinksteren neerdalen op de apostelen begint het hard te waaien. Ook als Jezus aan de apostelen de Geest geeft, blaast Hij over hen heen. Dit verwijst ook naar de adem van God, die leven brengt, zoals bijvoorbeeld te lezen valt in het scheppingsverhaal over Adam. Adam komt pas tot leven, als God hem zijn levensadem inblaast.

De wind
Hoor het toch eens waaien!
De takken van de beukenboom
zwiepen heen en weer.
Toch gek dat je de wind
wel kan horen
maar niet kan zien!
'Je moet niet alles kunnen zien,
om te weten dat het ook bestaat.'
zegt papa.
Jaja, papa, 't is al goed. (J. Dreesen)

Hij of Zij?
Is de Heilige Geest mannelijk of vrouwelijk? De Geest wordt zowel met Hij als met Zij aangeduid. In sommige tradities (vooral welke verbonden zijn met Wijsheidteksten) is de Geest een vrouw, Vrouwe Wijsheid. In andere tradities wordt de Geest als mannelijk aangeduid. Het is beide correct. Net als God kent de Geest geen geslacht.

Artikelen in dit thema Zesde zondag van Pasen jaar A