Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de Advent jaar B 2023

Brieven van Boven

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Marcus 1,1-8

De evangelielezing van vandaag is de aanhef van het Marcusevangelie, Marcus 1,1-8. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Zo is het begonnen

Dit is het begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Hij is de Zoon van God.
In het Oude Testament kan je lezen over de profeet Jesaja. Hij heeft veel gezegd over de komst van een Nieuwe Wereld. Ook over de Messias, die zal helpen als de Nieuwe Wereld komt heeft Jesaja veel gezegd. Zo kan je bij hem het volgende lezen: ‘Voordat ik kom stuur ik iemand die zorgt dat mensen zich voorbereiden op mijn komst. Het zal iemand zijn die in de eenzame, barre woestijn staat te roepen. Hij roept: “Maak de weg van de Heer klaar. Zorg dat alle paden recht zijn.”’

geertgendoperOp een dag was er iemand die dit zo deed. Hij heette Johannes. Johannes stond in de woestijn en doopte daar. Hij riep dat iedereen een beter leven moest gaan leiden. Door je te laten dopen zou God je vergeven. Ontzettend veel mensen gingen naar hem luisteren. Ze kwamen uit de streek die Juda heet en uit de grote stad Jeruzalem. Ze lieten zich allemaal door Johannes dopen in de rivier de Jordaan. Ze zeiden tegen Johannes dat ze spijt hadden van wat ze verkeerd hadden gedaan.
Johannes had bijzondere kleren aan. Hij droeg een kleed van kamelenhaar. Dat bleef op zijn plaats zitten door een leren riem. Aan zijn kleren zagen de mensen dat hij een bijzondere boodschap had. Ook at Johannes anders dan andere mensen. In de woestijn vond hij sprinkhanen en honing om te eten.
Hij zei tegen iedereen: “Ik ben niet belangrijk. Straks komt er iemand die veel meer voor jullie kan doen dan ik. Ik ben nog niet belangrijk genoeg om Hem te helpen om zijn sandalen uit te trekken. Ik doop alleen maar met water. Maar Hij doopt jullie met de heilige Geest.”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema 2e zondag van de Advent jaar B 2023