Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

4e zondag van de veertigdagentijd jaar B

Vraag iemand je te helpen!

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Project voor de Veertigdagentijd: Jezus in onze wereld

kijktafelIn dit veertigdagentijdproject wordt een kijktafel opgebouwd die de kinderen een beeld geeft van de wereld waarin Jezus leefde. Vandaag horen we een gesprek tussen Jezus en Nikodemus. Nikodemus heeft veel vragen aan Jezus, maar hij duft ze bijna niet te stellen. Hij doet het stiekem, in de nacht. En Jezus vertelt hem dat Hijzelf de helpende hand is, die God uitstrekt om de mensen te helpen. Met zijn hulp gaat leven beter!
Met elkaar willen we zoeken naar de verwondering over het verhaal en de herkenbare emotie die het leven van Jezus oproept bij onszelf. Durven kinderen alles te vragen? Thuis misschien wel, als dat een veilige plek is. Maar aan andere mensen, of aan God? En durven ze altijd de helpende hand die geboden wordt te pakken? 
Jezus geeft vandaag de levensles: Vraag iemand je te helpen!

Op een puzzelstuk van een hart wordt die levensles als hartekreet meegenomen terug de kerk in. Want van deze hartekreet worden we allemaal beter.

Elke week staat er een herkenbaar element uit de evangelielezing centraal op de kijktafel.
De vierde zondag van de veertigdagentijd is dat een huis.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Johannes 3,14-21

Eerste lezing OT: 2 Kronieken 26,14-16,19-23

Tweede lezing NT: Efeziërs 2,4-10

We kunnen God om hulp vragen, maar ook elkaar, en dan zelf iets bedenken.

Jezus wil je helpen om God te leren kennen. Dan moet je Jezus wel toelaten in je leven.

Marjet de Jong en Wim Ruitenbeek maakten een projectliedje.

 

 


Zoek Hem op, al is het nacht,
ga door ’t diepe duister.
Stel de vragen van je hart,
als Hij antwoordt: luister!

In het project worden de evangelielezingen van de Veertigdagentijd 'tastbaar' gemaakt middels een kijktafel in de kinderwoorddienstruimte en een hart in de kerk.

Samen antwoorden op een vraag die gesteld wordt. Komt daar wel iets begrijpelijks uit?

Op de striptekeningen stellen de personen elkaar vragen. Welke? Dat mogen de kinderen zelf bedenken.

Met klei of brooddeeg maken we vraagtekens.  

Ben je groot of ben je klein, of ergens tussenin:
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun, of ben je blank of bruin;
God houdt van jou!

Op de kijktafel komt een huisje te staan. Een plek waar je veilig bent. Maak het zelf van papier

Als Jezus met Nikodemus praat klinkt de Blijde Boodschap bij uitstek: Jezus is de reddende, uitgestoken hand van God.