Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

4e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2024

Vraag iemand je te helpen!

zondag 10 maart 2024

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Een fundament van ons geloof komt aan de orde in deze evangelielezing: ‘God die zijn Zoon naar de wereld zendt om de wereld te redden’. Jezus vertelt aan Nikodemus dat Gods liefde voor de mensen onvoorstelbaar groot is. Zo groot zelfs dat hij zijn eigen Zoon aan de mensen schenkt. God reikt de mensen een helpende hand.

nicodemus3In je leven kan je niet alles zelf. Je hebt soms een uitgestoken hand nodig die je helpt.
Je moet die hand dan wel pakken!
Dat is ook wat God doet. Hij stuurt Jezus naar de wereld om ons mensen te helpen om goede dingen te doen in ons leven. God geeft ons een helpende hand. Hij doet dat door zijn Zoon te sturen.

Verzin met de kinderen voorbeelden waarin een uitgestoken hand om je te helpen heel handig is. Dan kan heel concreet zijn bij het niet durven oversteken en je moeder geeft je een hand. Een vriendje dat je meeneemt ergens naar toe waar jij nog nooit geweest bent.

Bespreek met de kinderen de volgende punt:
Je moet je wel willen laten helpen. Als je gevallen bent en je knieën zijn kapot, dan moet de wond eerst worden schoongemaakt door iemand die dat goed kan. Dat moet je dan wel toelaten. Anders wordt de wond niet schoon en gaat het niet genezen. Kunnen de kinderen begrijpen dat dat bij God ook zo is?
Jezus wil je helpen om God te leren kennen. Dan moet je Jezus wel toelaten in je leven.

Vraag aan de kinderen of ze zich makkelijk laten helpen door iemand, of juist graag alles alleen willen doen.
Willen ze zich door Jezus laten helpen? En hoe zou dat dan kunnen? (op dit soort vragen is geen goed of fout antwoord. Het gaat erom dat kinderen zich gaan verwonderen en ontdekken hoe zij daarover denken. Vul niet in met uw eigen gedachten hierover, maar laat de ruimte aan de kinderen.)

Zet het kleine hartje als pion op de kijktafel bij het huis. Vraag waarom hier een huis staat; wat heeft het huis met dit verhaal of het thema van deze dag te maken (In je huis voel je je thuis, daar zijn mensen die je willen helpen, daar kun je altijd alles vragen. Je bent er veilig.)

Pak het puzzelstuk dat bij deze zondag hoort erbij. Vraag iemand je te helpen! staat erop.
Dit puzzelstuk gaat mee terug naar de kerk. Het puzzelstuk wordt op het hart in de kerk geplakt.

 

Artikelen in dit thema 4e zondag van de veertigdagentijd jaar B 2024