Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Negenentwintigste zondag door het jaar B

Goed gedaan!

zondag 17 oktober 2021

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Marcus 10,35-45

De evangelielezing van vandaag is Marcus 10,35-45. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Het gaat om wat je nu doet!

Als Jezus merkte dat mensen wilde luisteren, had Hij altijd heel veel te vertellen. De twee apostelen Jacobus en Johannes, vrienden van Jezus, liepen erover na te denken.
jezus links en rechts troonEn eigenlijk vonden ze dat ze zelf ook heel goed bezig waren. Daarom wilden zij Jezus iets vragen. Ze wilden vragen of zij later, in de hemel, niet naast Jezus mochten zitten, ééntje links en ééntje rechts van Hem. 

Jezus vroeg hun waar ze over aan het praten waren. Ze keken elkaar even aan en stelden toen hun vraag. Jezus was niet blij. “Het gaat niet om later, om straks in de hemel”, zei Hij. “Het gaat om NU. Jullie weten toch wat er met Mij gaat gebeuren. Dat Ik pijn moet lijden en ga sterven aan het kruis. Willen jullie dat dan ook?! Toen Johannes de Doper Mij doopte, betekende dat ook dat mijn leven langs een heel moeilijke en pijnlijke weg zou gaan.”
Jacobus en Johannes schrokken. “Natuurlijk gaat het ons niet alleen om de mooie dingen Jezus! Wij willen U volgen en wij weten dat dat niet gemakkelijk zal zijn.” Jezus glimlachte. “Daar ben Ik ook erg blij mee”, zei Hij. “Maar wat er in de hemel gebeurt, dat is niet aan Mij, dat is aan God, mijn Vader in de hemel. Wat daar gebeurt, dat bepaalt Hij.”

jezus joh en jacDe andere tien apostelen werden boos op Jacobus en Johannes. “Zulke dingen kun je toch niet vragen!”, zeiden ze. Jezus hoorde dat. “Het maakt niet uit wat zij vragen”, zei Hij. “Jullie zien hoe machtig sommige mensen zijn en hoe ze alleen maar aan zichzelf denken en alleen maar meer geld willen hebben. Zorg dat jullie nooit zo worden!! Als je groot en belangrijk wilt zijn dan moet je dienaar zijn, mensen helpen, voor mensen zorgen. Ook Ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om dienaren te hebben. Ik ben hier om mensen te helpen en voor ze te zorgen, ook al zal mijn leven straks eindigen aan het kruis, met veel pijn en verdriet…”

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Negenentwintigste zondag door het jaar B