Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Vijfde zondag van Pasen jaar B

Jezus is de ware wijnstok

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

handen met druiven'Ik ben de stam, en jullie zijn de ranken.' Met deze woorden probeert Jezus de leerlingen duidelijk te maken dat Hij met hen verbonden is. En Hij zal, ook als Hij er niet meer is, met hen verbonden blijven. Door te luisteren naar Jezus zullen de leerlingen gevoed worden, en goede vruchten voort kunnen brengen. Hele druiventrossen vol. Want dat is waar het tenslotte om gaat: dat de leerlingen, verbonden met Jezus, in hun leven volop het goede laten zien. 

Met de kinderen denken we aan de hand van het beeld van de druiventros na over de goede vruchten die zijn in hun leven kunnen voortbrengen. Voelen zij zich verbonden met de stam die Jezus is? 

Hoe groeien druiven? En waarom zijn druiven eigenlijk belangrijk voor ons?

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Johannes 15,1-8

Eerste lezing NT: Handelingen 
9,26-31


Tweede lezing NT: I Johannes 3,18-24
Er is deze zondag geen lezing uit het OT.

Jezus hielp zijn leerlingen om te groeien in geloof. Ook wij kunnen groeien, en goede vruchten voortbrengen.

Jezus spreekt over zijn leerlingen als vruchten aan de ranken die met Hem verbonden zijn. Wat wil Hij met dit beeld zeggen? 

Ik ben de ware wijnstok
Mijn Vader is de landman
Jullie zijn de ranken
Dus blijf in Mij
Want wie in Mij wil leven
Die zal Ik leven geven
Blijf in mijn liefde
Blijf in mij

Stil kijken naar wat er te zien is.
En dan met elkaar delen hoe dat was.

Een druiventros om zelf te vullen. Met wat je als goede vruchten ziet bijvoorbeeld.

Druiventrossen maken, met verf en wc-rolletjes.

In zijn afscheidsrede vertelt Jezus over verbonden zijn en verbonden blijven met Hem en met elkaar.