Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zestiende zondag door het jaar B

Uitrusten

zondag 21 juli 2024

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Herbronning

Het Evangelie van vandaag moet u lezen als vervolg op het Evangelie van vorige week waarin de apostelen werden uitgezonden om ‘stage’ te lopen. Ze werden op pad gestuurd met uiterst strenge beperkingen, niets meenemen, geen eten, geen geld, alleen een stok. Volgens Marcus hebben ze veel demonen uitgedreven en veel zieken genezen terwijl ze mensen opriepen tot inkeer te komen. Met andere woorden, ze hebben hard gewerkt. Hun stage krijgt een extra dimensie door het bericht over de bizarre dood van Johannes de Doper, dat Marcus er tussendoor vlecht. Oproepen tot bekering is niet zonder risico. Geen wonder dat Jezus aandringt op rust en herbronning als de twaalf terugkeren.

schapen zonder herderSchapen zonder herder
In de liturgie ligt de nadruk op de laatste zin van ons Evangelie: “Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder; en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten.” Dit blijkt uit de keuze voor de eerste lezing uit Jeremia. Achter dit ene zinnetje blijkt een heel Oud Testamentisch gedachtengoed te zitten over God die als herder zijn volk bijeenbrengt en dan een Messias uit het geslacht van David zal sturen om het volk naar behoren te weiden.
Voor de kinderen leek ons dit echter wel heel moeilijk. Wilt u toch aandacht besteden aan Jezus in zijn rol als herder, dan vindt u materiaal bij de vierde zondag van Pasen, zowel in het A-jaar, als het B-jaar en het C-jaar.

 

 

 

Artikelen in dit thema Zestiende zondag door het jaar B