Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zevende zondag van Pasen jaar B

Bescherm ons tegen het kwaad in de wereld

zondag 12 mei 2024

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Verder na Jezus' Hemelvaart

De kinderen worden welkom geheten en gaan in een kring zitten. Een kaars staat in het midden van de kring op een wit kleed, eventueel met wat bloemen. Er bij ligt een afbeelding: de zendingsreizen van de leerlingen.
De kaars wordt aangestoken en het openingsgebed wordt gebeden.
Vertel de kinderen dat wij in de kerk nog steeds verhalen over Pasen horen en dat het net Hemelvaart geweest is.
Wat weten de kinderen van Hemelvaart? Denk daar samen met de kinderen even over na.
Het is het moment dat Jezus definitief naar de hemel gaat. Hij laat zijn leerlingen nu echt alleen. 

De leerlingen zullen Jezus' Goede Nieuws gaan vertellen op allerlei plaatsen op de wereld. Dat zal niet altijd gemakkelijk gaan, ze zullen op veel onwil en onbegrip stuiten. (Laat de kaart van de reizen van Jezus' leerlingen zien)

kaart zendingsreizen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het verhaal van vandaag wordt terug gekeken naar wat Jezus zei aan het eind van zijn leven, zoals dat verteld wordt door de evangelist Johannes. We zullen horen hoe Jezus tot God bad, en hoe bezorgd Hij was over wat er met zijn vrienden zou gaan gebeuren.

Daarna volgt het verhaal. 

 

Artikelen in dit thema Zevende zondag van Pasen jaar B