Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zevenentwintigste zondag door het jaar B

Wereldmissiedag van de kinderen

zondag 3 oktober 2021

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Guinee centraal bij Missio

Missio en Wereldmissiedag van de kinderen
Missio is het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. Missio Nederland is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken en steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten.
Dit jaar schenkt Missio aandacht aan de katholieke kerk in Guinee. Wereldmissiedag van de kinderen heeft als motto: kinderen helpen kinderen. Het doel is kinderen ervan bewust maken dat zij zelf iets kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat is niet alleen iets voor volwassenen of rijke mensen. Alle kinderen ter wereld in de katholieke kerk zamelen geld in, ook de zogenaamd arme kinderen in Afrika en Azië. Het gaat niet om de hoeveelheid die je geeft, maar om de intentie: vanuit je hart iets voor anderen over hebben. Dat is solidariteit. Iedereen kan meedoen.

Missio zet zich in voor Guinee
De Republiek van Guinee, zoals de officiële naam van het West-Afrikaanse land luidt, ligt aan de Atlantische Oceaan tussen Guinee-Bissau en Sierra Leone en heeft ongeveer 12 miljoen inwoners. Het land is zes zo groot als Nederland. In de hoofdstad Conakry wonen zo’n 2,5 miljoen mensen.
De officiële taal is Frans; tot de onafhankelijkheid in 1958 was Guinee een Franse kolonie. Ongeveer 85 à 90 procent van de bevolking is moslim, er zijn circa 7 procent christenen. De Guineeërs leven voornamelijk van de land- bouw, veeteelt, ambachtswerk of kleine bedrijfjes. In bepaalde regio’s is het winnen van rode palmolie een bron van inkomsten. Aan de kust is de visserij belangrijk.

Kerk van leken
De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop was een Zwitser, bisschop Maillat, in 1959. Deze bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis.
In 1967 werden alle buitenlandse missionarissen het land uitgezet.
guinee missioDe meeste kerkelijke bezittingen werden onder de dictatuur van Sékou Touré genationaliseerd. In de bisdommen en parochies waren geen leidende figuren meer. Toch kon de kleine katholieke gemeenschap overleven en zelfs sterker worden. Men nam zijn lot zelf in handen. En dat kon dankzij de vooruitziende blik van bisschop Maillat die als een van zijn eerste activiteiten een catechis- tenopleiding oprichtte. Op deze catechistenschool worden sinds de oprich- ting echtparen opgeleid voor het pastoraat in de dorpen; mannen en vrouwen volgen samen de opleiding maar met verschillende accenten. Tijdens de opleiding, waarbij men vaak eerst goed moet leren lezen, schrijven en de Franse taal leren, kan het evangelie diep geworteld raken. Aan het eind vande opleiding staan persoonlijkheden die stevig geworteld zijn in het geloof en die bereid zijn een leidende functie op zich te nemen. Ze krijgen van de kerk niet alleen de opdracht, maar ook het vertrouwen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de kleine basisgemeenschappen, ze bij elkaar roepen en in leven houden.
Deze catechistenparen waren in staat de gemeenschappen door de crisis van de dictatuur te leiden. Ze verzamelden de families en gemeenschappen regel- matig rond het woord van God, verkondigden het evangelie, leidden het gebed en bekommerden zich om de mensen. De catechisten zijn ook tegenwoordig nog de dragende mensen van de kerk in Guinee.
Veel parochies zijn verdeeld in zogeheten Kleine Christelijke Gemeenschappen (Basic Christian Communities, BCC) die elk een voorzitter en een vicevoorzitter hebben. De BCC’s hebben diverse taken in de parochie: organisatie, ledenbijdrage voor het onderhoud van de kerk, schoonmaken van de kerk, rozenkransgebed, voorbereiding op de volwassenendoop, huwelijks- voorbereiding.
In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. Vicaris- generaal van bisdom N’Zérékoré, Jean-Marie Guemou: “Toen ik hier twintig jaar geleden aankwam, hadden we in de stad één parochie, nu zijn het er vier en zijn de kerken vol.” De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheids- zorg.

Meer informatie over Guinee voor de kinderen vindt u ook op: www.missiokids.nl

 

 

 

 

 

 

 

 Artikelen in dit thema Zevenentwintigste zondag door het jaar B