Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zeventiende zondag door het jaar B

Delen om genoeg te hebben

zondag 28 juli 2024

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Werelddag voor Grootouders en Senioren

De Werelddag voor Grootouders en Ouderen wordt sinds 2021 ieder jaar gevierd op de zondag het dichtst bij de feestdag van de heilige Joachim en Anna, de grootouders van Jezus. Dit jaar valt de Werelddag op 28 juli.

Grootouders zorgen ervoor dat we ons kunnen herinneren wat onze achtergrond is, waar onze wortels zijn. We zouden onze grootouders daarom moeten koesteren, vindt paus Franciscus. Hij meent ook dat er vaak contact tussen hen en kleinkinderen zou moeten zijn.Het is belangrijk dat grootouders kleinkinderen ontmoeten en omgekeerd.

Zondag 28 juli
De datum van de nieuwe werelddag is gekozen op basis van de gedachtenis van de Heiligen Joachim en Anna, de ouders van Maria en dus de grootouders van Jezus, die volgens de liturgische kalender op 26 juli wordt gevierd. Dit jaar wordt de Werelddag voor Grootouders en Senioren gehouden op zondag 28 juli. 

Thema: Eenzaamheid
Eenzaamheid onder ouderen is wereldwijd een veelvoorkomend probleem. Om daar de aandacht op te vestigen, heeft de paus eenzaamheid gekozen als thema voor de aankomende Werelddag voor Grootouders en Ouderen in juli. Het precieze thema luidt: “Wijs mij niet af op mijn oude dag”, een regel uit Psalm 71.  

Aangezien de Kerk zich voorbereidt op het Heilig Jaar 2025, heeft paus Franciscus katholieken gevraagd om zich te concentreren op gebed. Daarom heeft hij als thema voor het gebed van een oudere uit de Psalmen gekozen, aldus het Vaticaan. “Door de charismatische gaven van grootouders en ouderen te koesteren, en de bijdrage die zij leveren aan het leven van de Kerk te gedenken, wil de Werelddag de inspanningen van elke kerkelijke gemeenschap ondersteunen om banden te smeden tussen de generaties en eenzaamheid te bestrijden.”

Artikelen in dit thema Zeventiende zondag door het jaar B