Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

1e zondag van de Veertigdagentijd jaar C

De gekleurde bril: Talenten om te delen

zondag 10 maart 2019

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Project voor de Veertigdagentijd: De gekleurde bril; leren kijken met de ogen van Jezus

40dagen2019jezus bril af 001In alle evangelielezingen van de veertigdagentijd is er sprake van anders kijken, de wereld anders leren zien. Elke keer wordt er gevraagd om verder te kijken dan je neus lang is; beter nog om met de ogen van God te kijken.
Wij kijken gewoonlijk door een gekleurde bril van eigen oordelen en Jezus en God vragen van ons om breder en vanuit liefde te kijken naar mensen en situaties.

In dit project proberen we elke zondag onze gekleurde bril af te zetten en met de ogen van God naar de mensen en hun situatie te kijken.
Voor iedere zondag is er een poster met een hoofdpersoon uit de evangelielezing. Over deze persoon heen ligt onze gekleurde bril. Wanneer de bril verwijderd wordt, wordt zichtbaar wat je ziet wanneer je met de ogen van God en Jezus kijkt.

Deze eerste zondag van de Veertigdagentijd gaat het over de talenten van Jezus. Waar zet Hij die talenten voor in? De duivel wil Hem verleiden voor Zichzelf en zijn eigen belang te kiezen, maar Jezus richt zijn blik op de Nieuwe Wereld. En waar zetten de kinderen hún talenten voor in? 

Wij maken een begin met de veertigdagentijd, of Vasten. Jezus heeft Zelf net veertig dagen gevast.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Lucas 4,1-13      

Eerste lezing OT: Deuteronomium 26,4-10

Tweede lezing NT: Romeinen 10,8-13

Wie kijkt met de ogen van Jezus, begrijpt dat telenten niet alleen voor jezelf zijn.

Wat zijn je talenten en voor wie zet je ze in?

Elke zondag staat er een poster klaar met één van de hoofdpersonen van het Evangelie van die zondag. Vandaag staat Jezus zelf op de poster.

Bij elke poster van de zondag hoort een aparte grote bril. 

Marjet de Jong en Wim Ruitenbeek maakten een projectliedje. Nu met bladmuziek van de pianobegeleiding.

 

 

Veertig dagen onderweg
om als Hij te kijken
om te leren wat Hij doet
en op Hem te lijken.

Veertig dagen om te wennen
aan een minder vol bestaan.

Veertig dagen om te wennen
aan een leven langzaamaan.

Oordeel niet
oordeel niet
heb gerust een mening
over dingen die je ziet
maar oordeel niet.

Een talent is een cadeau voor jezelf en voor een ander. Dat verdient een mooie verpakking.

Op Aswoensdag zijn we begonnen met de Veertigdagentijd, die 46 dagen duurt.