Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

1e zondag van de Veertigdagentijd jaar C 2019

De gekleurde bril: Talenten om te delen

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

In dit verhaal heeft Jezus veertig dagen gevast. Nu moet Hij tot een besluit komen wat Hij met zijn leven doet. Hij weet wat Hij waard is en wat zijn talenten zijn. Aan Hem de keus hoe Hij deze talenten gaat gebruiken. Voor eigen gewin, of voor de Nieuwe Wereld van God.
In het gesprek met de kinderen is de rode draad: welke talenten heb jij en hoe kan je ze inzetten? Heb je daarbij ook nog iets te kiezen?
Ieder kind heeft talenten. Om hierover in gesprek te gaan kunt u het volgende ‘spel’ spelen:

Leg in de ruimte een aantal ‘stoeptegels ‘(vellen papier) met daarop een talent.
talentBijvoorbeeld: Lief, Aardig, Handig, Behulpzaam, Grappig, Doorzetter, Sportief, Denker, Eerlijk, Gul, Vlot, Serieus, Optimistisch, Zelfbewust, Betrouwbaar, Vergevingsgezind, Behoedzaam, Bescheiden, Slim, Knap, Muzikaal, Creatief, Vrolijk.
De kinderen mogen rondlopen in de ruimte tot ze een talent hebben gevonden dat bij hen past. Op die ’stoeptegel ‘gaan ze staan. Vraag de kinderen wat dat talent voor henzelf betekent en wat ze er mee kunnen doen voor een ander.
TIP: Geef de kinderen even goed de tijd om de talenten te lezen. U kunt dit ook samen met de kinderen doen door erlangs te wandelen en ze te benoemen.

In onze wereld worden talenten vooral gepresenteerd als iets dat echt voor je zelf belangrijk is. Maar talenten kunnen ook belangrijk zijn voor een ander.
Dat vraagt een andere manier van kijken. De talenten van Jezus waren ook niet alleen voor Hemzelf. Ga in gesprek over voor wat Jezus' talenten waren.
De talenten voor Jezus waren niet alleen voor Hemzelf en ook niet alleen voor de mensen, maar zijn talenten moest Hij ook gebruiken voor God.

Als je de gekleurde bril afzet zie je dat je talenten niet alleen voor jouzelf zijn bedoeld. Je bent geroepen om ze in te zetten voor anderen.
Zet de bril van Jezus af. Wat zie je?
Praat samen over wat je rond Jezus ziet. Rechts zie je de verleiding, Hij zou zijn talenten egoïstisch in kunnen zetten voor Zichzelf. Maar achter de bril zie je waar Jezus zijn talenten echt voor inzet. Voor de liefde, die groeit.

We zien bij Jezus de liefde voor zowel de mensen als voor God.
De liefde voor God wordt gesymboliseerd door harten die groeien, zoals God ons doet groeien in liefde.

 

 

Artikelen in dit thema 1e zondag van de Veertigdagentijd jaar C 2019