Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de Advent jaar C 2018

Op weg naar het Koninkrijk

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Op weg naar het Koninkrijk met Johannes

johannesdedoperJohannes is een naam die je vaak tegen komt in de Bijbel. De twee belangrijkste zijn Johannes de Doper, en Johannes, de geliefde leerling van Jezus. Soms worden deze twee door elkaar gehaald. Heel belangrijk om duidelijk te maken aan de kinderen: dat Johannes de Doper geen leerling van Jezus was. Johannes was een groot profeet die de mensen heeft voorbereid op de komst van Jezus. Johannes en Jezus kennen elkaar, ze zijn neven. Johannes is de zoon van Elisabet en Zacherias, en hij werd net iets eerder dan Jezus geboren.
Jezus zelf was een groot bewonderaar van Johannes en liet zich zelfs door hem dopen. Johannes de Doper had een grote invloed op Jezus, en hielp Jezus op weg toen Hij pas net begonnen was met het verkondigen van het Konoinkrijk van God. Uiteindelijk werd Johannes de Doper terechtgesteld voor zijn kritiek op Herodes.

Johannes de doper vertelt de mensen hier ook weer dat ze zelf aan de slag moeten om er iets van te maken. Hij is geroepen om de weg van de Heer glad te maken, en roept ook de mensen op om die weg te bereiden. Hier is niet letterlijk bedoeld als het glad maken van de paden, het is bedoeld als een opdracht tot ommekeer. Om aan de kant te gooien wat in de weg ligt.  
Mensen moeten oude gewoontes loslaten, de rafelranden van hun bestaan afschuren en zichzelf verbeteren. Ze worden gevraagd om de bergen te verzetten, geen letterlijke bergen, nee eerder de hobbels die ons tegen houden op ons pad. Wanneer mensen zich niet tegen laten houden door die hobbels,  kunnen ze  zich richten op het doen van het goede, en staan ze open voor het Goede Nieuws van God.

We kennen het gezegde ‘Op het rechte pad blijven’, Johannes roept de mensen op om op het rechte pad te blijven. Een weg te gaan die doorloopt naar het Koninkrijk van God. Op die manier helpt Johannes ons een stap omhoog te komen, om ons op de komst van Jezus voor te bereiden.

Artikelen in dit thema 2e zondag van de Advent jaar C 2018