Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de Veertigdagentijd jaar C

De gekleurde bril: Succes heeft zijn prijs

zondag 17 maart 2019

Welkom op Kinderwoorddienst! Deze site wil u van dienst zijn met voor elke zondag verschillende onderdelen om een kinderwoorddienst mee op te bouwen.
Klik op de rubriek-knoppen of op de tegels onder de inleiding om de uitwerkingen te zien. Veel plezier!

Project voor de Veertigdagentijd: De gekleurde bril; leren kijken met de ogen van Jezus

40dagen2019petrus bril af 001

In alle evangelielezingen van de veertigdagentijd is er sprake van anders kijken, de wereld anders leren zien. Elke keer wordt er gevraagd om verder te kijken dan je neus lang is; beter nog om met de ogen van God te kijken.
Wij kijken gewoonlijk door een gekleurde bril van eigen oordelen en Jezus en God vragen van ons om breder en vanuit liefde te kijken naar mensen en situaties.

In dit project proberen we elke zondag onze gekleurde bril af te zetten en met de ogen van God naar de mensen en hun situatie te kijken.
Voor iedere zondag is er een poster met een hoofdpersoon uit de evangelielezing. Over deze persoon heen ligt onze gekleurde bril. Wanneer de bril verwijderd wordt, wordt zichtbaar wat je ziet wanneer je met de ogen van God en Jezus kijkt.

Deze tweede zondag van de Veertigdagentijd gaat het over Petrus die van Jezus alleen het mooie en goede wil zien. Hij ziet Jezus ziet als een succesvolle leider en lift graag mee op het succes van Jezus. Petrus vergeet dat het hebben van succes ook een schaduwzijde heeft.
Met de kinderen denken we na over wat het hen waard zou zijn om succes te hebben.

Petrus is een goede vriend van Jezus. Hij heeft een groot hart en bedoelt het altijd erg goed.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Lucas 9,28b-36      

Eerste lezing OT: Genesis 15,5-12.17-18

Tweede lezing NT: Filippenzen 3,17-4,1

Wie kijkt met de ogen van Jezus, begrijpt dat Jezus is gekomen om - met ons - aan Gods Nieuwe Wereld te werken.

Je inzetten levert iets op, maar het kan ook offers vragen. Soms zie je dat niet door je roze bril.

Elke zondag staat er een poster klaar met één van de hoofdpersonen van het Evangelie van die zondag. Vandaag staat Petrus op de poster.

Bij elke poster van de zondag hoort een aparte grote bril. 

Marjet de Jong en Wim Ruitenbeek maakten een projectliedje.

 

 

Ga de berg op, zie zijn licht,
tel je zegeningen.
Hou je hart op God gericht,
denk aan mooie dingen!

Veertig dagen om te wennen
aan een minder vol bestaan.

Veertig dagen om te wennen
aan een leven langzaamaan.

Oordeel niet
oordeel niet
heb gerust een mening
over dingen die je ziet
maar oordeel niet.

Aan het leven en sterven van Jezus zitten twee kanten, het één kan niet zonder het ander. De opstanding kan niet zonder de kruisiging.

In de Veertigdagentijd lezen we de hoogtepunten uit het openbare optreden van Jezus. De topervaring van vandaag volgt op de eerste lijdensaankondiging van Jezus.