Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

2e zondag van de Veertigdagentijd jaar C 2019

De gekleurde bril: Succes heeft zijn prijs

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Op de berg met Mozes en Elia

Op de berg met Mozes en Elia
In de Veertigdagentijd lezen we de hoogtepunten uit het openbare optreden van Jezus. De topervaring van vandaag volgt op de eerste lijdensaankondiging van Jezus. Zo wordt duidelijk dat niet het lijden, maar de verheerlijking het einddoel is. Deze gebeurtenis uit het leven van Jezus staat bekend als de Transfiguratie. Jezus uiterlijk (figura) werd erdoor veranderd. Hij ging ervan stralen. Lucas vermeldt hierbij uitdrukkelijk dat dit gebeurt als Jezus in gebed is en zijn leerlingen liggen te slapen.

Mozes en Elia
transfiguratieMozes en Elia kennen de nodige overeenkomsten. Ze worden gezien als de twee grootste profeten van Israël en fungeren als getuigen dat Jezus de dienaar van God is. Ook zijn er diverse overeenkomsten met Jezus zelf aan te wijzen. Dit alles benadrukt voor de leerlingen wie Jezus is. Zij realiseren zich daarmee dat God al zijn beloften wil vervullen. Jezus heeft een drievoudige opdracht om ‘gezalfde, veelgeliefde en dienaar te zijn.’ De leerlingen worden hiervan doordrongen en beseffen dat dat ook veel van hen vraagt. Zij zullen zichzelf moeten verloochenen, hun kruis opnemen en Hem volgen. Maar Jezus bemoedigt hen: "Sta op en wees niet bang!"
Wellicht kent u de opmerking bij een lege plek aan de eettafel, dat deze bestemd is voor Elia. In de Joodse traditie wordt Elia een rol in de messiaanse bevrijding toebedeeld. Na zijn hemelvaart is er ook een wederkomst van Elia. Bij de viering van Pesach, het Joodse paasfeest, wordt er rekening mee gehouden dat hij als gast aan tafel kan verschijnen.
Wanneer Elia wederkomt, breekt de eindtijd aan.

Petrus, Johannes en Jakobus
transfiguration3Drie van de leerlingen van Jezus worden veel vaker genoemd dan de anderen: Petrus, Johannes en Jakobus. Zij zijn de drie belangrijkste vrienden, die na de dood van Jezus een hoofdrol hebben gespeeld bij de verspreiding van de leer van Jezus. Jakobus werd het hoofd van de christengemeenschap in Jeruzalem. Johannes schreef een Evangelie, brieven en het boek Openbaringen. Maar Petrus is van deze drie de voornaamste. Hij wordt het hoofd van de kerk. In de Evangeliën wordt hij getekend als een enthousiast man. Hij is de eerste die hardop zegt dat Jezus de Messias is. Maar vaak is hij ook te snel met zijn oordeel. Hij protesteert als Jezus aankondigt dat Hij zal moeten lijden. Hij wil niet dat zijn voeten gewassen worden door Jezus. Hij grijpt zijn zwaard als Jezus gearresteerd wordt. Hij verloochent Jezus driemaal als Jezus bij Pontius Pilatus is. En ook vandaag op de berg is hij net iets te snel met zijn voorstel om drie tenten op te zetten. Toch blijft Jezus vertrouwen in hem houden. Zijn geestdrift maakt hem tot een heel goede verkondiger van de blijde boodschap.

Artikelen in dit thema 2e zondag van de Veertigdagentijd jaar C 2019