Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Maria Tenhemelopneming jaar C

Goed en kwaad

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Openbaring 12,1-10

De lezing zal niet vaak voorkomen in een kinderbijbel. In de navertelling proberen wij hem dichter bij de kinderen te brengen. De verhalen uit de Bijbel in Gewone Taal en het Evangelieboek voor kinderen zijn vanwege het karakter van de lezing nog vrij lastig voor kinderen.

De Bijbel bestaat uit een heleboel boeken. Het allerlaatste boek heet 'Openbaring', dat betekent: iets wat je openbaart, wat je bekend maakt. Het vertelt over een man die Johannes heet. Hij woonde op het eiland Patmos. Daar kreeg hij een visioen. Een visioen is een droom waarin je dingen ziet die heel echt lijken maar dat niet zijn. Bij een visioen lijkt het of het je iets wil vertellen over dingen die gaan gebeuren. Mensen gaan dan zoeken naar wat dat visioen kan betekenen. Het visioen van deze Johannes is moeilijk te begrijpen. Het lijkt wel één groot raadsel.

vrouw openbaringEén van de dingen die Johannes zag in zijn visioen is dat de hemel leek open te gaan. Daar zag hij een Vrouw ze leek bekleed met de zon, de maan was onder haar voeten en op haar hoofd was een kroon van twaalf sterren. Deze vrouw was in verwachting van een kindje. En toen zag hij nog iets anders: een grote vuurrode draak. Die draak had zeven koppen en wel tien horens daarop. De draak was zo groot dat hij met zijn staart een heleboel sterren van de hemel veegde. Die kwamen allemaal op aarde terecht.
Toen het kind van de vrouw geboren was, moest het beschermd worden tegen de draak. Snel werd het kind naar God in de hemel gebracht. Daar was hij veilig en kon hij wachten tot hij naar de aarde zou gaan. God zorgde ook voor de moeder die naar een veilige plek gebracht werd. Toen zij veilig waren kwam er een stem uit de hemel: ‘Dit kind, dat nu veilig is, is gekomen om de mensen over God te vertellen. Eens zal Hij koning zijn over de aarde’.

Dit is het Woord van God
Kinderen: Wij danken God

Artikelen in dit thema Maria Tenhemelopneming jaar C