Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Tiende zondag door het jaar C

De dood heeft niet het laatste woord

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Lucas 7,11-17

De evangelielezing van vandaag is Lucas 7,11-17. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. De Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen.

Jezus helpt een moeder
jongen sta opJezus reisde rond in zijn land. Overal vertelde Hij de mensen over God. Op een dag kwam Hij met zijn leerlingen in de buurt van het stadje Naïn. Net toen Hij door de poort naar binnen wilde gaan kwam er een grote groep huilende vrouwen naar buiten. Ze waren op weg naar de begraafplaats. Die lag buiten de stad. Een paar mannen droegen een dode jongen met zich mee. Vlak achter de mannen liep de moeder van de jongen. Helemaal alleen. Een vader had de jongen niet meer. Broertjes en zusjes waren er ook niet. Deze vrouw zou het heel moeilijk krijgen. Ze was alleen, zonder familie. Wie zou er nu voor haar zorgen? Jezus zag de stoet dichterbij komen. Hij had heel veel medelijden met de vrouw. Hij zei tegen haar: “Huil maar niet.” Hij liep naar de dode jongen toe en raakte hem aan. Toen zei Hij: "Jongen, Ik wil dat je opstaat." De jongen ging zitten en begon te praten. Jezus pakte hem bij de hand en bracht hem naar zijn moeder.
Alle mensen waren onder de indruk. "God vergeet ons niet," zeiden ze. "En Jezus is een bijzondere mens, door God gestuurd."

Dit is het woord van God.
Kinderen: Wij danken God.

Artikelen in dit thema Tiende zondag door het jaar C