Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Twintigste zondag door het jaar C

Ruzie!

zondag 14 augustus 2022

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Wat moet er weg?

Start de verwerking met een vraag aan de kinderen: Weten ze nog wat de leerlingen van Jezus deden voordat Jezus ze riep om met Hem mee te gaan?
Sommigen waren visser bij hun vader, een ander was tollenaar, weer een ander was een leerling van Johannes de Doper. Ze hadden allemaal een beroep. Sommigen waren nog jong en anderen hadden al een vrouw, zoals Petrus. Ze hielden op met wat ze deden en gingen met Jezus mee.
Waarom deden ze dat eigenlijk? Wat vonden ze goed van Jezus? Jezus wilde een Nieuwe Wereld waarin ieder mens meetelt en iedereen weet van Gods liefde.
Vraag de kinderen even na te denken: Kijk eens om je heen naar onze wereld. Soms zie je die Nieuwe Wereld wel, maar het zijn hele kleine stukjes. Er zijn plekken waar mensen voor elkaar zorgen, waar iedereen meetelt, waar vrede is, waar genoeg is voor iedereen. Maar er zijn ook voor dingen die misgaan.
Stel dan de vraag: Wat moet er nog veranderen om die Nieuwe wereld te laten komen?

stop tekenSchrijf met de kinderen op kaartjes wat er allemaal weg moet om de Nieuwe Wereld dichterbij te brengen. Bijvoorbeeld jaloezie, hebzucht, pesten, uitsluiting, oorlog, kinderarbeid, slavernij, onderbetaling, uitbuiting, milieuvervuiling, oneerlijkheid enz.
Leg de kaartjes op een stapel.

Laat dan een kind een kaartje uit die stapel trekken.
Het kind leest het kaartje voor en vertelt vervolgens wie er volgens hem of haar nĂ­et blij wordt als er iets verandert ten gunste van een nieuwe wereld. Zorg dat ieder kind een kaartje in handen heeft.
Steek het vuur aan en vertel dat Jezus hoopt dat al die verkeerde dingen zullen verbranden in het vuur zodat er niets meer van over blijft. Laat dan de kinderen om de beurt hun kaartje in het vuur gooien.

Als het niet buiten kan, kunt u ook papiertjes verbranden in een vuurvaste pot. Maak de papiertjes niet te groot! Een alternatief is een namaakvuurtje, zie de rubriek Extra's.

 

Artikelen in dit thema Twintigste zondag door het jaar C