Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zesde zondag van Pasen jaar C

De vrede van Jezus

Bijbel

Hier vind je een navertelling van de evangelielezing van deze zondag.
De andere lezingen uit het Oude en/of Nieuwe Testament worden vermeld.
De verwerkingen zijn gebaseerd op het Evangelie.

Navertelling Johannes 14,23-29

De bijbel vertelling uit de (Samenlees)Bijbel in Gewone Taal is geschikt om te lezen met oudere kinderen. De lezing bevat een gelaagdheid die lastig is voor kinderen om te volgen. De navertellling probeert deze gelaagdheid in verhaalvorm te vereenvoudigen.

Ik geef jullie mijn vrede!

Jezus heeft zijn leerlingen verteld dat Hij bij ze weg zal gaan.
“Ik kom weer terug”, zegt Jezus dan. Maar Hij moet het een paar keer tegen de leerlingen zeggen, ze horen het niet.
Ze zijn verdrietig, dat ziet Jezus wel.

vrede-meertaligJezus zegt: “Luister naar wat Ik gezegd heb. Jullie houden toch van Mij? Ik ga naar de Vader, daar mogen jullie blij om zijn. En Ik kom terug. Maar Ik zal ook bij jullie blijven door mijn woorden. Alles wat Ik gezegd heb, is voor jullie.”
De leerlingen knikken, maar Jezus ziet dat ze niet goed weten wat ze er mee aan moeten.
Jezus zegt: “Mijn Vader, naar Wie Ik toe ga, zal jullie ook een helper sturen. Dat is de heilige Geest. Jullie hoeven het niet alleen te doen. De heilige Geest zal zorgen dat jullie het begrijpen. Ik zal er nog gewoon zijn, ook al ben Ik er niet meer als mens.” Nu kijken de leerlingen Jezus nog vreemder aan. Wat zegt Hij toch een moeilijke dingen!
"Ik geef jullie ook mijn vrede”, zegt Jezus. "Het is een cadeau aan jullie. Het is niet de vrede zoals in de gewone wereld. Het is vrede die je in je hart meedraagt. Die helpt jullie om goed te zijn voor anderen mensen. Die helpt jullie om niet bang, maar juist moedig te zijn. Die vrede is voor altijd! Zo kunnen jullie blij zijn dat Ik naar Mijn Vader ga, en erop vertrouwen dat Ik terug kom.”

Dit is het Woord van God.
Kinderen: Wij danken God.

Artikelen in dit thema Zesde zondag van Pasen jaar C