Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zesde zondag van Pasen jaar C

De vrede van Jezus

Gesprek met de kinderen

Kinderen kunnen goed invoelen hoe het is als iemand van wie ze houden weg gaat. 

Stel een paar vragen: Hoe zou jij je voelen als een goede vriend heel ver weg zou gaan? Wat zou jij doen? Zou je proberen contact te blijven houden? Je kan de lijn doortrekken naar de gevoelens van de leerlingen van Jezus. Jezus wil ze iets geven waar ze altijd wat aan hebben. Hij geeft hen Zijn woorden, de heilige Geest, maar Hij geeft ze ook nog iets bijzonders. Hij geeft ze ‘de vrede’! Wat vinden de kinderen van dit cadeautje? Heb je daar wat aan?

Vraag de kinderen dan wat ze zich voorstellen bij vrede?
Pak een groot vel of flap over en maak drie kolommen of drie cirkels.
wereldbolSchrijf in één kolom of één cirkel op wat de kinderen verzinnen bij vrede. Plak het plaatje van de wereldbol erbij, of teken zelf een wereldbol. Deze kolom of cirkel staat voor 'Wereldse Vrede'.

Vervolg het gespek:
Oorlog is geen vrede. Dat ervaren kinderen elke dag door naar het journaal te kijken. Mogelijk kennen ze ook kinderen die gevlucht zijn en nu bij hen in de klas zitten of die vriendjes en vriendinnetjes zijn geworden. Jezus bedoelt met ‘Ik geef je Mijn vrede’, dat je geen ruzie of oorlog moet maken, maar vrede gaat voor Jezus nog verder dan dat. Hij vraagt om vrede in je hart te dragen! Vraag de kinderen, voordat u zelf gaat uitleggen, of zij zich hier iets bij kunnen voorstellen.

hartje roodWat zou Jezus bedoelen met vrede in je hart?
Schrijf in een andere kolom of cirkel op wat de kinderen verzinnen bij vrede in je hart. Plak het plaatje van het hart erbij, of teken een hart. Deze kolom of cirkel staat voor ‘Vrede van je hart’.

Als kinderen dit moeilijk vinden kunt u ze helpen door het volgende te vertellen: Vrede vraagt iets van jezelf. Het begint ermee dat je niet alleen bezig bent met wat jezelf wilt bereiken, maar er ook op let wat anderen nodig hebben. Dus niet alleen zorgen dat je het zelf goed hebt, maar ook zorg hebben voor anderen. Dat heet: de ander respecteren. Ook al is die andere heel anders dan jij zelf bent.... Daar begint vrede mee.

Praat door over het woord respecteren, respect. Kennen de kinderen dat woord? Kunnen zij voorbeelden geven? Hoort dit bij 'vrede van je hart'? Of bij de 'wereldse vrede'?

vlamSchrijf 'Heilige Geest' in de middelste kolom of de middelste cirkel. Plak het plaatje van het vlammetje erbij of teken een vlammetje.

Hoe zou je in je eigen leven aan vrede kunnen werken? Kan Jezus of God je daarbij helpen? Jezus zegt dat Hij een helper zal sturen. De heilige Geest. Die zie je niet, maar toch is Hij er wel. Net zoals bijvoorbeeld een geur... die kan je ruiken, maar niet zien. Of de wind, die kan je voelen maar niet zien. Vraag de kinderen of zij zelf wel eens iets gemerkt hebben van de heilige Geest. Van een helper, die zorgde dat ze de vrede konden bewaren.

Laat zien hoe de drie cirkels of drie kolommen samenhangen: De heilige Geest is als een vlammetje dat branden blijft om de vrede te blijven aanwakkeren in jezelf. Dat helpt dan voor je eigen vrede in je hart maar op die manier help je ook de wereldse vrede in stand te houden.

Artikelen in dit thema Zesde zondag van Pasen jaar C