Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zestiende zondag door het jaar C

Sta eens even stil!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Dienstbaarheid en aandachtig geloof

Gastvrijheid is een belangrijk aspect van de cultuur in het Midden Oosten. Ook in de Bijbel wordt het verlenen van gastvrijheid hogelijk gewaardeerd. Zeker in de woestijn kon het van levensbelang zijn dat een reiziger gastvrij werd onthaald. Abraham in de eerste lezing en Marta in de evangelielezing doen dan ook op de eerste plaats gewoon hun plicht volgens de gewoonten van hun volk.
Maria kiest een andere vorm van gastvrijheid. Ze geeft Jezus alle aandacht. Ze gaat zitten aan de voeten van Jezus, een uitdrukking die wil aangeven dat zij een leerling van Hem wordt.

marta mariategelHet verhaal van het bezoek van Jezus aan Marta en Maria volgt op het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Daar werd juist benadrukt dat je inzetten voor een medemens het grootste goed is voor een volgeling van Jezus. Lucas lijkt hier aan te geven dat er meer is dan deze actieve inzet: betrokkenheid op Jezus gaat voor alles. 

Lucas spreekt vaker dan de andere evangelisten over vrouwen die leerling van Jezus worden. Hier maakt hij duidelijk dat leerling worden zelfs ten koste mag gaan van wat er eigenlijk van een mens verwacht wordt. De houding van dienstbaarheid mag iemand nooit verhinderen om zich door Jezus te laten aanspreken. Bij Lucas is het woord van Jezus voor iedereen. Dat is, met name voor vrouwen, bevrijdende taal.

marthaMarta, die in het verhaal terecht wordt gewezen, is in het verhaal bij de Evangelist Johannes juist de vrouw die Jezus gaat halen, terwijl Maria thuis blijft. Haar geloof spreekt daar, wanneer zij zegt: 'Ik weet heel zeker, God zal alles doen wat u Hem vraagt'. Zij is in de geschiedenis dan ook zeker gewaardeerd: zij werd de patroonheilige van het thuiswerk, altijd afgebeeld met keukengerei.

Artikelen in dit thema Zestiende zondag door het jaar C