Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Zestiende zondag door het jaar C

Sta eens even stil!

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

Leg de pollepel en de andere Marta-spullen bij elkaar op de tafel. Dit zijn allemaal attributen waar volwassenen druk mee zijn. Vraag de kinderen wat je hier allemaal mee zou kunen doen. Breng dan het gesprek naar hun leefwereld:
schoolspullenAls kinderen druk zijn, wat hebben zij dan allemaal nodig? Laat ze zelf dingen bedenken, of help ze op weg: Een schooltas misschien of een pen, een sporthanddoek, een muziekinstrument, een brooddoosje, een afstandsbediening, ...

Praat verder met de kinderen over waar ze druk mee zijn. Dat kunnen ook heel goede en nuttige of leuke dingen zijn. Er is niets mis met druk zijn. Het gaat om het evenwicht, het ruimte hebben en maken om stil te staan bij wat je doet.

Breng dan het gesprek op tot rust komen. Wanneer doe je dat? Laat de kinderen dit zelf bedenken. Of geef een paar hints: Tijdens een gesprekje bij de thee, als je uit school komt of vlak voor het slapen gaan, tijdens het aaien van de hond, als je even stil staat om naar de vogels te luisteren of naar het water te kijken, in de kerk misschien?
Vraag verder: Als je het niet zo vaak doet, mis je het? Kan je het inbouwen in je leven? Wat helpt je daarbij?

Geef tips: Rituelen kunnen kinderen helpen bij het tot rust komen. Een vast moment om even samen te praten, een kaars aansteken, een gebed bij het eten of voor het naar bed gaan, een (bijbel-) verhaaltje voor het slapen gaan, een kijktafel die langzaam groeit, samen kleuren, dagelijks even de hond uitlaten, het konijn verzorgen.

kind met kaarsBreng het gesprek nog even terug bij het Bijbelverhaal. Dat eindigde met Marta en Maria die beiden aan de voeten van de Heer zaten en naar Hem luisterden. Sluit het gesprek dan af met samen stil zijn. Vraag de kinderen zich op het licht van de kaars te richten, en even tot rust te komen. Sluit na een korte stilte af met het gebed.

Artikelen in dit thema Zestiende zondag door het jaar C