Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

4e zondag van de Veertigdagentijd jaar A

Wie heeft het gedaan?

Met elkaar gaan we deze Veertigdagentijd op weg naar het Licht dat het duister overwint. In de verhalen die we deze periode horen leven we toe naar dat Licht dat in de paasnacht in onze kerken ontstoken zal worden. Samen maken we een kaars met symbolen uit de verhalen om aan dat Licht te ontsteken.

We vieren vandaag de vierde zondag van de Veertigdagentijd. Zoals elke zondag in de Veertigdagentijd lezen we ook vandaag één van de grote verhalen over Jezus, een verhaal met vele lagen en betekenissen.
genezing blindgeboreneJohannes speelt, net als in de inleiding op zijn Evangelie, met licht en duisternis. Jezus is het Licht van deze wereld en brengt het licht in deze wereld.
Letterlijk, aan een blindgeborene.
Maar de wereld laat zien dat zij nog in duisternis is. De mensen hebben hun oordeel al klaar en verdragen zelf het licht niet dat de blinde nu ziet.

Voor de kinderen is dat moeilijke symboliek. Maar we hopen dat ze wel aanvoelen dat Jezus en allen die bij Hem horen vijandig worden bejegend door de omstanders die hun oordeel al klaar hebben. En wie zijn oordeel al klaar heeft, ziet niet  echt wat er te zien is.

Elke week wordt de paaskaars verder versierd, zodat hij met Pasen klaar is.

Wie niet met was aan de slag wil, kan ook papieren kaarsen versieren met de sjablonen.

Op de wijs van 'Ga je mee...' is er voor elke zondag een nieuw coupletje.

Hoe is het om niets te zien? Weet je dan niets? Toch wel: je gebruikt andere zintuigen!

Als we eerst goed luisteren, kan dat helpen om zonder vooroordelen naar elkaar te zijn.

De lezingen van deze zondag zijn:

Evangelielezing: Johannes 9,1-41
Eerste lezing OT: I Samuel 16,1b +6-7+10-13a
Tweede lezing NT: Efeziërs 5,8-14

De voormalig blinde man raakt verzeild in een soort proces. Probeer het met de kinderen uit te spelen.

Afbeeldingen van het symbool van deze zondag: een label.

Vind de aanstichter van alle bewegingen die de kinderen maken.

Met de genezing van een blindgeborene vestigt Jezus weer de aandacht op Zichzelf op een wijze die de gevestigde leiders niet bevalt.

Hoe werkt het in de rechtzaal?

Met jongere kinderen is het spelen van blindemannetje ook een goede manier om het bijbelverhaal dichterbij te brengen.