Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

4e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2023

Wie heeft het gedaan?

Verwerking

Een verwerking dient om het gesprek met en tussen de kinderen op gang te helpen. Het is er op gericht om het Evangelie en het leven van de kinderen samen te brengen. Door op een speelse manier om te gaan met het Evangelie ontstaat er contact en beleving.

Verwerkingen kunnen gesprekken zijn, gevolgd door een activiteit, een spel, een knutsel of een werkblad. Deze laatste elementen worden gevonden onder de knop Extra's.

Gesprek met de kinderen

rechtszaalMaak met de kinderen een inventarisatie wie er allemaal aanwezig kunnen zijn bij een proces in de rechtbank. Je hebt een aanklager een rechter, een advocaat, een verdachte, een griffier, getuigen, en er is publiek aanwezig in de rechtszaal. (zie zo nodig de afbeelding die u vindt bij de Extra’s)
Als u dit tekent op een flap wordt het voor de kinderen inzichtelijk. Leg uit wat de taken zijn van de verschillende personen.

De voormalig blinde man raakt ook verzeild in een proces. Probeer met de kinderen de verschillende rollen te plaatsen.
Ongetwijfeld hebben ze commentaar op de gang van zaken. Het is niet eerlijk wat er gebeurt.
Door de rollen in te vullen krijgen ze zicht op wat er zich afspeelt:

De blinde wordt behandeld als een verdachte (al heeft hij eigenlijk niets gedaan, maar is Jezus de dader).
De Farizeeërs zijn de rechters.
De omstanders en de ouders zijn getuigen.
De omstanders zijn ook de aanklager. Ze klagen de man aan omdat hij op sabbat werd genezen.
Een advocaat is er niet. De man wordt door niemand verdedigd.
Aan het eind van het proces wordt de blinde veroordeeld en krijgt een zware straf: excommunicatie uit de synagoge. Hij mag er niet meer bij horen. Hij krijgt deze straf voor het verdedigen van Jezus, er is dus een vreemde draai in het proces geweest.

Daag één van de kinderen uit om advocaat te zijn van de blinde. Wat zou een goede advocaat zeggen?
Ook Jezus heeft eigenlijk een advocaat nodig. Wat zou de advocaat van Jezus zeggen?
Zijn er genoeg kinderen, dan kunt u het proces ook uitspelen.

De genezing van deze blinde is één van de acties van Jezus die tot zijn uiteindelijke veroordeling en zijn kruisdood hebben geleid. Dat gedenken we op Goede Vrijdag. Op Pasen is Hij weer opgestaan uit de dood. De paaskaars herinnert ons daaraan. Daarom zetten we ook het symbool van dit oneerlijke proces (een label; iemand krijgt al voordat de feiten bekend zijn een label opgeplakt) op de kaars.

Artikelen in dit thema 4e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2023