Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

4e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2023

Wie heeft het gedaan?

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Genezing van een blindgeborene

 

Het evangelieverhaal dat we vandaag lezen speelt zich af in Jeruzalem. Jezus heeft er het Loofhuttenfeest gevierd en is daar nu nog steeds. Het is sabbat, rustdag dus. De Joodse leiders ergeren zich al een poosje aan Jezus. Ze hebben zelfs al geprobeerd om Jezus gevangen te nemen en aan het slot van het vorige hoofdstuk probeerde men Hem te stenigen in de tempel.

Genezing van een blindgeborene
Met de genezing van een blindgeborene vestigt Jezus weer de aandacht op Zichzelf op een wijze die de gevestigde leiders niet bevalt. Maar omdat ze Jezus zo gauw niet te pakken kunnen krijgen, richten ze hun pijlen op de mens die door Jezus genezen is. Ze voeren een soort proces tegen hem en roepen getuigen erbij om het gebeuren te ontkrachten. Is er sprake van persoonsverwisseling, was hij wel echt blind, is hij wel toerekeningsvatbaar? In de loop van dit proces wordt de genezen man steeds standvastiger in zijn geloof in Jezus. Zelfs de straf die hem wordt opgelegd, excommunicatie, brengt hem niet meer van zijn stuk, maar doet hem besluiten om volgeling van Jezus te worden.

De vijver van Siloam
vijver van siloam

De vijver van Siloam was een enorm waterreservoir in de stad Jeruzalem, aangelegd om ten tijde van belegering water te hebben in de stad. De vijver was met behulp van een tunnel verbonden met een bron buiten de stad. In de tijd van Jezus geloofde men in de genezende kracht van het water in deze vijver.

 

Excommunicatie
Uit de synagoge geworpen worden, excommunicatie dus, lijkt ons, geseculariseerde westerse Christenen niet zo’n heel zware straf. We zijn geneigd deze uitstoting uit de Joodse gemeenschap vanuit onze eigen ervaringen te onderschatten. Voor de betrokkene betekende het echter een totale sociale uitsluiting. Niemand mocht me zo iemand omgaan. Zijn ouders mochten bijvoorbeeld niet meer met hem samen eten, nu hij uit de synagoge geworpen was.

Artikelen in dit thema 4e zondag van de Veertigdagentijd jaar A 2023